Trwa ładowanie...
d4ceg66
d4ceg66
espi

RAJDY4X4 S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (21/2013)

RAJDY4X4 S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (21/2013)
Share
d4ceg66
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-25
Skrócona nazwa emitenta
RAJDY4X4 S.A.
Temat
Informacje o transakcjach na akcjach spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Rajdy 4x4 S.A. niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym tj. 24.10.2013 roku informacji w trybie art.160 Ustawy z dnia 29 Lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej . Zawiadomienie dotyczy zbycia akcji Emitenta w transakcji sesyjnej zwykłej ; w dniu 22.10.2013 roku sprzedano 540 ( pięćset czterdzieści ) akcji Emitenta za średnią cenę 0,19 złoty ( słownie : 19/100 gr. ) za akcję . Powyższe transakcje zostały zawarte w obrocie w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie .
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ceg66

Podziel się opinią

Share
d4ceg66
d4ceg66