Trwa ładowanie...
d3gm32x
espi

RAJDY4X4 S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (8/2013)

RAJDY4X4 S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (8/2013)
Share
d3gm32x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-09
Skrócona nazwa emitenta
RAJDY4X4 S.A.
Temat
Informacje o transakcjach na akcjach spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Rajdy 4x4 S.A. niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 09.09.2013 roku informacji w trybie art.160 Ustawy z dnia 29 Lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od spółki powiązanej z osobą pełniącą w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję nadzorczą . Zawiadomienie dotyczy zbycia akcji Emitenta w transakcji pozasesyjnej ; w dniu 06.09.2013 roku sprzedano 3.000.000 ( trzy miliony ) akcji Emitenta za średnią cenę 0,60 złoty ( słownie : sześćdziesiąt groszy ) za akcję . Powyższe transakcje zostały zawarte w obrocie w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie .
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAJDY4X4 SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RAJDY4X4 S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-070 Sulejówek k/Warszawy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piłsudskiego 77
(ulica) (numer)
+48 22 395 38 80
(telefon) (fax)
rajdy4x4sa@op.pl
(e-mail) (www)
113-26-85-165
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gm32x

Podziel się opinią

Share
d3gm32x
d3gm32x