Trwa ładowanie...
dxlocwg
04-11-2010 09:07

Raport ze spółek

Raport ze spółek.

dxlocwg
dxlocwg

NETIA
Grupa kapitałowa Netia opublikowała wyniki za III kwartał 2010 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 394,5 mln zł, zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 14,4 mln zł, co przełożyło się na wynik netto w wysokości 12,4 mln zł.

BM BPH
Przychody spółki wzrosły w okresie kwartału o 6,5% w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. i o 5% w trzech kwartałach. Wzrost sprzedaży a także obniżenie kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu przełożyło się na wygenerowanie wyniku operacyjnego dwukrotnie wyższego w kwartale i zysku w trzech kwartałach w stosunku do straty w 2009 r. Marża EBIT poprawiła się do poziomu 3,6%, natomiast marża EBITDA wzrosła do 22,8%. Na poziomie netto spółka uzyskała wynik prawie 200% wyższy w III kwartale i marżę na poziomie 3,1 o 175% wyższą niż przed rokiem. Wyniki spółki można uznać za satysfakcjonujące, poprawa wyników nastąpiła na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Konsensus rynkowy (PAP) zakładał porównywalny poziom przychodów, ale znacznie wyższe poziomy zysku operacyjnego i netto.

BRE

Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za trzeci kwartał br. Wynik odsetkowy wyniósł 481 mln zł, wynik z tytułu opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 199,2 mln zł. Spółka wypracowała 279,9 mln zł zysku operacyjnego oraz 206,5 mln zł zysku netto.

BM BPH
Wyniki opublikowane za III kwartał są lepsze od oczekiwań rynkowych. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 16,7% r/r i był o 4,1% lepszy niż konsensus rynkowy. Jeszcze lepiej ukształtował się wynik z tytułu opłat i prowizji, który w minionym kwartale wzrósł o 22,4% r/r i był o 9,5% wyższy niż oczekiwania rynku. Spółka poprawiła wyniki na podstawowej działalności bankowej, natomiast wynik na działalności handlowej oraz wynik z pozycji wymiany zmniejszyły się odpowiednio o 11,4% oraz 14%. Bank dokonał niższych o połowę odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. W trzecim kwartale odpisy te wyniosły 128,2 mln zł. Ogólne koszty administracyjne wzrosły o 17,5% do poziomu 358,3 mln zł. Wynik netto wzrósł z 72,5 mln zł w III kwartale 2009 r. do 206,5 mln zł w minionym kwartale. Konsensus rynkowy mówił o 179 mln zł zysku netto. Wyniki zaprezentowane przez spółkę są zaskakująco dobre, co powinno przełożyć się na mocniejsze od rynku zachowanie kursu akcji.

dxlocwg

PKO BP
Bank opublikował skonsolidowane sprawozdanie za III kwartał 2010 r.

BM BPH
Opublikowane wyniki są zbieżne z oczekiwaniami rynkowymi. Wynik odsetkowy banku wyniósł w III kwartale br. 1 719,2 mln zł wobec 1 332,3 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 797,6 mln zł wobec 701,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Konsensus rynkowy zakładał osiągnięcie wyniku odsetkowego na poziomie 1 647 mln zł oraz wyniku prowizyjnego w wysokości 818 mln zł. Skonsolidowany wynik netto przypadający na jednostkę dominującą wyniósł w III kwartale br. 846,9 mln zł wobec 638,5 mln zł w analogicznym okresie 2009 r., co stanowi wynik zgodny z oczekiwaniami rynkowymi (852 mln zł). Narastająco, po trzech kwartałach br. bank miał 2 349,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1 789,1 mln zł zysku rok wcześniej. Wyższe od oczekiwań rynkowych okazały się odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, które w III kwartale br. wyniosły 558,7 mln zł. Oczekiwania rynkowe co do odpisów kształtowały się na poziomie 444 mln zł. Pogorszenie wyniku jest
głównie efektem zwiększenia odpisów na kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe oraz utworzenia odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki stowarzyszonej Bank Pocztowy. Spadek kosztów działalności banku o 0,4% r/r, przy wzroście kosztów świadczeń pracowniczych o 3,6% r/r oraz przy 15,4% wzroście dochodów znalazł przełożenie na spadek wskaźnika C/I do poziomu 41,0%. Współczynnik wypłacalności na koniec III kwartału kształtuje się na poziomie 12,82%.

BM BPH
Rapo

dxlocwg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dxlocwg