Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes

Raport ze spółek

Raport ze spółek BM Banku BPH
Share
d1y1yes

ING BSK
Bank opublikował skonsolidowane wyniki za I półrocze.
BM BPH Bank w II kwartale wypracował 514,1 mln zł wyniku odsetkowego, co stanowi wzrost o 11,9% r/r i jest kwotą zgodną z oczekiwaniami rynku. Z kolei wynik prowizyjny spadł o 3,1% r/r do 250,4 mln zł, co także było zgodne z konsensusem. W drugim kwartale br. koszty działania wzrosły o 8,7% r/r i wyniosły 456,3 mln zł, przy czym rynek oczekiwał kwoty 465,2 mln zł. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów w minionym kwartale wzrosły gwałtownie z 37,7 mln zł przed rokiem do 131,2 mln zł w minionym kwartale, co jest praktycznie zgodne z oczekiwaniami, gdyż konsensus wskazywał na kwotę 134,2 mln zł. Znaczący wzrost rezerw wynika z problemów sektora budowlanego. Na poziomie zysku brutto odnotowano spadek o 28,5% r/r do 207,3 mln zł. Zysk netto zmniejszył się o 28,3% r/r do 167,6 mln, co zaskoczyło inwestorów, którzy spodziewali się wyniku netto na poziomie 162,1 mln zł. Na koniec I półrocza współczynnik wypłacalności banku wyniósł 12,98%, wobec 12,61% rok wcześniej. Z kolei wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)
wyniósł 56%, tyle samo co na koniec I półrocza 2011 r.

BGŻ Bank opublikował skonsolidowane wyniki za I półrocze.
BM BPH Bank w II kwartale wypracował 257,5 mln zł wyniku odsetkowego, co stanowi wzrost o 29,6% r/r. Z kolei wynik prowizyjny spadł o 13,8% r/r do 77,6 mln zł. W drugim kwartale br. ogólne koszty administracyjne wzrosły o 6,5% r/r i wyniosły 229,7 mln zł. Bank musiał dokonać znacząco wyższych odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. W minionym kwartale odpisy te wyniosły 115,4 mln zł wobec 30,5 mln zł przed rokiem. Na poziomie wyniku operacyjnego spółka wyszła na zero. Drugi kwartał bank zamknął stratą netto w kwocie 1 mln zł, wobec 26,5 mln zł zysku przed rokiem. Współczynnik wypłacalności banku na koniec I półrocza wyniósł 9,5%, a rok wcześniej 11,3%. Na koniec grudnia 2011 r. współczynnik ten wynosił 9,7%.

SYNTHOS / ZA PUŁAWY
Jak poinformował pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP, Synthos nie kupi akcji Puław. W wezwaniu Synthosa na akcje ZA Puławy złożono zapisy na mniej niż 15.292.000 akcji (80% całkowitej liczby akcji oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki), w związku z czym nie został spełniony warunek wezwania. /PAP/

d1y1yes

VARIANT
Spółka opublikowała wyniki obrotów w lipcu 2012 r. Przychody wyniosły 4,64 mln zł wobec 5 mln zł w lipcu 2011 r. (spadek o 7,23%). Od początku roku sprzedaż wyniosła 34,85 mln zł wobec 37,23 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (sadek o 6,4%). Spółka tłumaczy spadek sprzedaży spowolnieniem rynkowym w sektorze przemysłowym.

QUMAK SEKOM
Spółka prawdopodobnie będzie musiała utworzyć spore rezerwy na dwa kontrakty realizowane dla firm budowlanych. Decyzje w tej sprawie podejmie biegły rewident, który bada sprawozdanie finansowe spółki za pierwsze półrocze. /Rzeczpospolita/

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes