Trwa ładowanie...
holderName

Ratownicy pracują dobrze, potrzebne większe nakłady

Ratownicy wodni sprawnie wykonują swoje zadania, ale potrzebne są większe
nakłady na ratownictwo oraz zintegrowane systemy łączności, usprawniające prowadzenie akcji
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Ratownicy pracują dobrze, potrzebne większe nakłady
holderName

Ratownicy wodni sprawnie wykonują swoje zadania, ale potrzebne są większe nakłady na ratownictwo oraz zintegrowane systemy łączności, usprawniające prowadzenie akcji - zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli w najnowszym raporcie.

NIK przeprowadziła kontrolę latach 2007-2009; objęto nią m.in. MSWiA, WOPR, odział WOPR w Katowicach, miasto stołeczne Warszawę, Nieporęt, Wieliszew, Serock, Żywiec, Stowarzyszenie Mazurskie WOPR, gminę Olsztyn, Sopot oraz Władysławowo.

NIK pozytywnie oceniła działanie służb ratowniczych; natomiast w przypadku gmin sytuacja - według Izby - była znacznie bardziej skomplikowana. Na 31 objętych badaniem gmin aż jedna trzecia (10) nie współpracowała z WOPR; 17 nie kontrolowało kąpielisk; 14 nie oznaczało miejsc niebezpiecznych, 13 nie sporządziło analiz zagrożeń nad wodą.

holderName

Najlepszą ocenę NIK w zakresie współpracy z ratownikami uzyskały gminy Sopot i˙Olsztyn. NIK pozytywnie oceniła też wspólną akcję policji i urzędu marszałkowskiego na Mazowszu, w ramach której oznakowano 40 "czarnych punktów" - niebezpiecznych miejsc.

Najwyższa Izba Kontroli postuluje zmiany w prawie (np. precyzyjne określenie, kto jest odpowiedzialny za oznaczanie miejsc niebezpiecznych nad wodą) oraz stworzenie spójnego systemu ratownictwa wodnego, który m.in. określi procedury gwarantujące przeprowadzenie sprawnej i szybkiej akcji ratunkowej (szczególnie w sytuacjach nagłych i niebezpiecznych, np. zdarzeń masowych na wodzie).

Apeluje też o zapewnienie stabilnego i przejrzystego systemu finansowania. Obecny - jej zdaniem - nie zapewnia stałego poziomu finansowania. Dotychczas nie wiadomo, ile naprawdę kosztuje ratownictwo wodne i ile pieniędzy potrzebuje w skali kraju. W latach 2007 - połowa 2009 MSWiA przekazało na ten cel 7,52 mln zł. W przeliczeniu - jak pisze NIK - stanowi to 8 gr na jednego obywatela.

Według NIK MSWiA nie nadzoruje odpowiednio wydawania tych pieniędzy. Pieniądze przekazywane są ponadto przez wojewodów (kontrola wykazała, że nie wszystkich) oraz samorządy. Dotacje przekazywane są jednak nieregularnie i często bez dokładnego rozpoznania potrzeb.

holderName

Jak powiedziała PAP rzeczniczka MSWiA Małgorzata Woźniak, MSWiA kontroluje wydawanie przez WOPR dotacji przekazywanych przez resort. "WOPR jest organizacją społeczną, która prowadzi działalność zarobkową; oprócz MSWiA pozyskuje jeszcze dotacje od wojewodów, gmin, a także od sponsorów" - powiedziała Woźniak.

Zaznaczyła, że wojewodowie czy gminy nie mają obowiązku przekazywania dotacji; mogą to robić na podstawie własnych decyzji.

Woźniak powiedziała, że w resorcie trwają prace nad projektem ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie wodnym. Poinformowała, że w tym roku WOPR uzyskało dotację z MSWiA w wysokości 2 mln 008 tys. 764 zł.

NIK postuluje też sporządzenie kompleksowych analiz stanu i potrzeb ratownictwa wodnego w kraju. Ze względu na możliwość wystąpienia zdarzeń masowych na wodzie (np. "biały szkwał" na Mazurach w 2007 roku), NIK zaleca opracowanie specjalnych procedur postępowania i˙wprowadzenie obowiązku umieszczenia ich w planach zarządzania kryzysowego.

holderName

Obecnie 15 na 31 zbadanych gmin nie posiada takich procedur, co może wydłużyć czas niezbędny do przygotowania i podjęcia akcji ratunkowej. NIK zwraca też uwagę na potrzebę większego zintegrowania systemów łączności poszczególnych służb oraz WOPR. W ocenie NIK ułatwiłoby to szybsze prowadzenie akcji ratowniczej.

W latach 2007-2009 organizacje, zajmujące się ratownictwem wodnym przeprowadziły 5,9 tys. akcji ratowniczych. Udzieliły pomocy 9,1 tys. osobom. W tym czasie utonęło 931 osób. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia utonięcia są trzecią, pod względem liczby ofiar, kategorią wypadków śmiertelnych, po wypadkach samochodowych oraz upadkach.

holderName

Podziel się opinią

Share
holderName
holderName