Trwa ładowanie...
d4naq0j
d4naq0j
espi

REGNON S.A. - Sprostowanie informacji uzyskanej na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (24/2014)

REGNON S.A. - Sprostowanie informacji uzyskanej na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (24/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4naq0j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REGNON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Sprostowanie informacji uzyskanej na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała ?Sprostowanie zawiadomienia z dnia 1 grudnia 2014 r. dokonanego na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych? o następującej treści: ?Działając w imieniu Spółki Newcredit OÜ, która jest akcjonariuszem Spółki Regnon S.A., dokonuję sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, poprzez dodanie w pkt 1 Zawiadomienia z dnia 1 grudnia 2014 r., że zawarcie umowy cywilno-prawnej nastąpiło w ramach emisji pierwotnej akcji. W związku z dodaniem wskazanego sformułowania dokonuję również sprostowania słowa ?nabycia? na ?objęcia?, gdyż w ramach oferty pierwotnej obejmuje się akcje (w pkt 1
i pkt 3 Zawiadomienia z dnia 1 grudnia 2014 r.), a nie je nabywa. Po dokonaniu sprostowania Zawiadomienie brzmi: Działając w imieniu Spółki Newcredit OÜ, która jest akcjonariuszem Spółki Regnon S.A., na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o: 1. Przekroczeniu ustawowego progu udziału 25% w ogólnej liczbie głosów dla akcji Regnon S.A. w wyniku objęcia 104.000.108 szt. akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 0,10 zł każda w dniu 28.11.2014 r. w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej w ramach emisji pierwotnej akcji. 2. Przed ww. transakcją Newcredit OÜ wraz z podmiotem powiązanym posiadał 26.242.642 szt. akcji Regnon S.A., co stanowiło 9,75% w ogólnej liczbie głosów dla akcji Regnon S.A. 3. W związku z objęciem akcji Emitenta Newcredit OÜ posiada wraz z podmiotem powiązanym 130.242.750 szt. akcji, co stanowi 27,29% kapitału
zakładowego Regnon S.A. oraz jest uprawniona do 27,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 4. Newcredit OÜ w najbliższym czasie nie wyklucza zwiększenia zaangażowania w spółce Emitenta. 5. Poza wskazanym powiązaniem nie występują inne podmioty zależne posiadające akcje Regnon S.A. 6. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.? Powyższe sprostowanie dotyczy "Informacji uzyskanej na podstawie art. 69 ustawy o ofercie" przekazanej przez Emitenta w dniu 1 grudnia 2014 roku raportem bieżącym nr 20/2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
REGNON S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
+48 322075600 +48 322075603
(telefon) (fax)
regnon@regnon.com www.regnon.com
(e-mail) (www)
9542180954 273696613
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Adam Wysocki Prezes Zarządu
2014-12-10 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4naq0j

Podziel się opinią

Share
d4naq0j
d4naq0j