Trwa ładowanie...
d1lqixh
d1lqixh
espi

REMAK - Zawiadomienie otrzymane od ZARMEN sp. z o.o. (22/2014)

REMAK - Zawiadomienie otrzymane od ZARMEN sp. z o.o. (22/2014)
Share
d1lqixh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-14
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Zawiadomienie otrzymane od ZARMEN sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd REMAK SA podaje do wiadomości iż, w dniu 14 kwietnia 2014 roku powziął informację o zawiadomieniu od ZARMEN sp. z o.o. o następującej treści: Niniejszym pragniemy poinformować, iż w dniu 3 kwietnia 2014 r. Zarmen sp. z o.o. uzyskała Zgodę Organu Antymonopolowego na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Zarmen sp. z o.o. kontroli nad spółką Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak S.A. z siedzibą w Opolu. W konsekwencji uzyskania Zgody Organu Antymonopolowego Zarmen sp. z o.o. dokonała zapłaty Ceny za Udziały spółki MW Legal 33 sp. z o.o., przez co ziścił się warunek, o którym mowa w punkcie 5.6 Umowy Inwestycyjnej z dnia 27 stycznia 2014 r., a Zarmen sp. z o.o. z chwilą dokonania zapłaty stała się właścicielem udziałów spółki MW Legał 33 sp. z o.o.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA
(pełna nazwa emitenta)
REMAK Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
45-955 Opole
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielonogórska 3
(ulica) (numer)
077 4552011 077 4559850
(telefon) (fax)
remak@remak.com.pl www.remak.com.pl
(e-mail) (www)
754-00-13-369 530916125
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Aleksandra Kowalska wiceprezes
2014-04-14 Gabriela Cebula prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lqixh

Podziel się opinią

Share
d1lqixh
d1lqixh