Trwa ładowanie...
dc68ppx
dc68ppx
espi

REMEDIS - Zawarcie umowy pożyczki (44/2014) - EBI

REMEDIS - Zawarcie umowy pożyczki (44/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dc68ppx
NEW CONNECT
Raport EBI nr 44 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Remedis SA informuje, iż 25 listopada 2014 r. została podpisana umowa pożyczki z podmiotem leczniczym. Pożyczka w kwocie 2.900.000,00 zł jest udzielona przez Remedis SA na okres 60 miesięcy. Pożyczka jest zabezpieczona hipoteką na nieruchomości Pożyczkobiorcy, cesją wierzytelności przysługujących Pożyczkobiorcy od Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionym przez Pożyczkobiorcę. Wypłata pożyczki nastąpi pod warunkiem uzyskanie zgody Narodowego Funduszu Zdrowia na dokonanie w/w cesji. Pozostałe warunki udzielonej pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Kryterium uznania umowy za istotną stanowi przekroczenie przez kwotę pożyczki poziomu 20% kapitału własnego emitenta. Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Wyszogrodzki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc68ppx

Podziel się opinią

Share
dc68ppx
dc68ppx