Trwa ładowanie...
dyrof2j

RESBUD - Korekta raportu nr 52/2014 z dnia 19.12.2014r -Złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipo ...

RESBUD - Korekta raportu nr 52/2014 z dnia 19.12.2014r -Złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki umownej na nieruchomości Spółki. (1/2015)

Share
dyrof2j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RESBUD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 52/2014 z dnia 19.12.2014r -Złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki umownej na nieruchomości Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RESBUD S.A. w Płocku niniejszym dokonuje korekty oraz uzupełnienia informacji przekazanych raportem nr 52/2014 w dniu 19.12.2014r. ,w sprawie złożenia przez Spółkę Resbud S.A w formie aktu notarialnego oświadczenia o ustanowieniu hipotek umownych zwykłych na stanowiącej własność Spółki nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Rzeszowie przy ul. Okulickiego obręb 213 Baranówka w łącznej wysokości do kwoty 1.650.000,00 zł. Zarząd RESBUD S.A. informuje, że złożył oświadczenia co do ustanowienia na wyżej wymienionej nieruchomości Spółki następujących hipotek: - hipoteki zwykłej umownej do kwoty 200.000,00 tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku wynikających z tytułu Umowy pożyczki z dnia 20.05.2014 na kwotę 150.000,00 zł. - hipoteki zwykłej umownej do kwoty 150.000,00 tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku wynikających z tytułu Umowy pożyczki z dnia 11.10.2013 na kwotę 100.000,00 zł. - hipoteki zwykłej umownej do kwoty 450.000,00
tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku wynikających z tytułu Umowy pożyczki z dnia 15.01.2014 na kwotę 350.000,00 zł. - hipoteki zwykłej umownej do kwoty 400.000,00 tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku wynikających z tytułu Umowy pożyczki z dnia 17.07.2014 na kwotę 300.000,00 zł. - hipoteki zwykłej umownej do kwoty 450.000,00 tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku wynikających z tytułu Umowy pożyczki z dnia 10.12.2014 na kwotę 350.000,00 zł. Obciążona hipoteką nieruchomość gruntowa Spółki położona przy ul. Okulickiego w Rzeszowie zabudowana jest budynkiem biurowym, szacunkowa wartość obciążonej nieruchomości to 3.450.000,00 zł. Emitent informuje, że w jego księgach nieruchomość położona w Rzeszowie przy ul. Okulickiego na której ustanowione zostało zabezpieczenie roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku z tytułu udzielonych Spółce pożyczek ujawniana jest jako Nieruchomość Inwestycyjna. Nieruchomości inwestycyjne są ujmowane według ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Po początkowym ujęciu wartość nieruchomości inwestycyjnych pomniejszana jest o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Wartość przedmiotowej nieruchomości ujawniona w księgach Emitenta to 2.018.112,03 zł. Emitent informuje ,że ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki dokonane zostało na wniosek Atlantis S.A w związku z wewnętrznymi procedurami udzielania pożyczek stosowanymi przez Atlantis S.A . Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką Atlantis S.A. na rzecz której ustanowione zostało zabezpieczenie zachodzą powiązania osobowe: Prezes Zarządu Spółki Pani Anna Kajkowska pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu spółki Atlantis S.A. w Płocku ponadto wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spółki Pani Małgorzata Patrowicz, Pani Marianna Patrowicz, Pan Jacek Koralewski, Pan Damian Patrowicz oraz Pan Wojciech Hetkowski pełnią również funkcje Członków Rady Nadzorczej spółki Atlantis S.A. w Płocku. Emitent w raporcie bieżącym z dnia
19.12.2014r. podał, że złożył oświadczenie o ustanowieniu na nieruchomości Spółki: ?hipoteki zwykłej umownej do kwoty 150.000,00 tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku wynikających z tytułu Umowy pożyczki z dnia 20.05.2013 na kwotę 200.000,00 zł.?Informacja ta powinna natomiast mieć następujące brzmienie :?hipoteki zwykłej umownej do kwoty 200.000,00 zł tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku wynikających z tytułu Umowy pożyczki z dnia 20.05.2014 na kwotę 150.000,00 zł.? Emitent na skutek omyłki pisarskiej podał nie prawidłowe wartości hipoteki, kwoty pożyczki oraz daty zawarcia umowy. Emitent jednocześnie uzupełniając treść raportu nr 52/2014 z dnia 19.12.2014r. informuje, że w raporcie nie zamieścił informacji o złożeniu oświadczenia o ustanowieniu hipoteki zwykłej umownej do kwoty 400.000,00zł tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki Atlantis S.A. w Płocku wynikających z tytułu Umowy pożyczki z dnia 17.07.2014 na kwotę 300.000,00 zł oraz informacji, że
ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki dokonane zostało na wniosek Atlantis S.A. w związku z wewnętrznymi procedurami udzielania pożyczek stosowanymi przez Atlantis S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrof2j

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESBUD | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Padlewskiego | | 18 c | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0-17 8622448 | | 0-17 8623 995 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | resbud@resbud.pl | | www.resbud.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 813-02-67-303 | | 690294174 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrof2j

Podziel się opinią

Share
dyrof2j
dyrof2j