Trwa ładowanie...
d21ef2o
d21ef2o
espi

RESBUD - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej. (7/2011)

RESBUD - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej. (7/2011)
Share
d21ef2o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RESBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W uzupełnieniu raportu bieżącego z dnia 09.07.2010 r, nr 22/2010 Zarząd RESBUD S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2011 r. otrzymał informację o podpisaniu przez wszystkie strony, aneksu do umowy z konsorcjum, w którym uczestniczą: ABM SOLID S.A. jako liderem konsorcjum z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bartla 3 oraz członkiem konsorcjum tj. spółką Instal Białystok S.A z siedzibą w Białymstoku przy ul. Orzeszkowej 32.RESBUD S.A. występuje w ww. umowie jako Podwykonawca.Przedmiotem aneksu jest zmiana zakresu umowy realizowanej przez RESBUD S.A. na zadaniu inwestycyjnym: pn.: Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnychi Komunikacyjnych realizowane w ramach projektu pn. "Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne TECHNOPOLIS we Wrocławiu-zlokalizowane przy ul. Janiszewskiego 11-17".Wartość po zmianie umowy wynosi netto: 4.021.147,83 zł.Zarząd RESBUD S.A. informuje, że wartość umowy przekracza kryterium umowy znaczącej, to jest 10 % kapitałów własnych Spółki wg sprawozdania finansowego
opublikowanego za rok 2010 .Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-206 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Gen. L. Okulickiego 18
(ulica) (numer)
0-17 8622448 0-17 8623 995
(telefon) (fax)
resbud@resbud.pl www.resbud.pl
(e-mail) (www)
813-02-67-303 690294174
(NIP) (REGON)
d21ef2o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Genowefa Łagowska Dyrektor Generalny / Prezes Zarządu
2011-04-26 Anna Sobol Dyrektor ds. Ekonomicznych / Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21ef2o

Podziel się opinią

Share
d21ef2o
d21ef2o