Trwa ładowanie...
d4uvwe1
d4uvwe1
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rejestracja obligacji serii K1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościow...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rejestracja obligacji serii K1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (19/2014)
Share
d4uvwe1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-24
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. ? Rejestracja obligacji serii K1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż Zarząd Krajowego Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") na podstawie uchwały nr 223/14 z dnia 24 lutego 2014 roku postanowił przyjąć do depozytu prowadzonego przez KDPW do 450.000,00 obligacji na okaziciela serii K1 Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł każda i terminie wykupu 26 lutego 2018 r., wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku i nadać im kod ISIN PLROBYG00156 ("Obligacje"). Rejestracja Obligacji w KDPW będzie następować na podstawie instrukcji rozrachunku, o której mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. O ostatecznej rejestracji Obligacji Spółka poinformuje oddzielnym raportem bieżącym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
d4uvwe1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Zbigniew Okoński Eyal Keltsh Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4uvwe1

Podziel się opinią

Share
d4uvwe1
d4uvwe1