Trwa ładowanie...
d1abxkv

ROBYG S.A. - ROBYG S.A.?Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (5/2011)

ROBYG S.A. - ROBYG S.A.?Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (5/2011)

Share
d1abxkv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A.?Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt. p) statutu Spółki uchwałą z dnia 28 stycznia 2011 r. dokonała wyboru "Ernst&Young Audit" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1 (00-124 Warszawa) wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130 ("E&Y") na biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonego za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku, a także do przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2011 roku oraz kwartalnych skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy oraz trzeci kwartał 2011 roku.W przeszłości, w latach 2007 do 2010, Spółka
korzystała z usług E&Y w zakresie usług atestacyjnych dotyczących jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz jednostkowych sprawozdań finansowych niektórych jednostek z Grupy Kapitałowej Spółki a także skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki.Umowa z E&Y zostanie zawarta na 2011 rok.Podstawa prawna:§ 5 ust. 19 w związku z § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1abxkv

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Zbigniew OkońskiArtur Ceglarz Prezes ZarząduWiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1abxkv

Podziel się opinią

Share
d1abxkv
d1abxkv