Trwa ładowanie...
d12yuhg
d12yuhg
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (76/2014)

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (76/2014)
Share
d12yuhg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt. p) statutu Spółki uchwałą z dnia 6 listopada 2014 r. dokonała wyboru Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1 (00-124 Warszawa) wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130 (?E&Y?) na biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania przeglądu kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku oraz kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2014 roku. W przeszłości, w latach 2007 do 2013 roku i w 2014 roku, Spółka korzystała z usług E&Y w zakresie usług atestacyjnych dotyczących jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz jednostkowych sprawozdań
finansowych niektórych jednostek z Grupy Kapitałowej Spółki a także skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki. Umowa z E&Y zostanie zawarta w odniesieniu do w.w. sprawozdań. Podstawa prawna: § 5 ust. 19 w związku z § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
d12yuhg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Zbigniew Okoński Eyal Keltsh Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12yuhg

Podziel się opinią

Share
d12yuhg
d12yuhg