Trwa ładowanie...
d3el6vs

Rozstrzygnięcie przetargu na inżyniera kontraktu przy elektrowni jądrowej w III kw. '14

06.02. Warszawa (PAP) - Do 17 lutego można składać oferty ostateczne w przetargu na wybór inżyniera kontraktu przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Rozstrzygnięcie przetargu...

Share
d3el6vs

06.02. Warszawa (PAP) - Do 17 lutego można składać oferty ostateczne w przetargu na wybór inżyniera kontraktu przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Rozstrzygnięcie przetargu będzie możliwe prawdopodobnie w III kwartale 2014 r. - poinformował Jacek Cichosz, p.o. prezesa PGE EJ1.

"Przyjęcie Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) dało nam m.in. możliwość przejścia do etapu składania ofert ostatecznych i otwarcia postępowania na tzw. doradcę technicznego, tudzież inżyniera kontraktu. (...) Na 17 lutego został wyznaczony termin na składanie ofert ostatecznych. W tej chwili jesteśmy w trakcie uzyskiwania ostatnich decyzji korporacyjnych i będziemy przystępowali do rozstrzygnięcia" - powiedział podczas komisji sejmowej Cichosz.

"Mamy obecnie cztery konsorcja, które zakwalifikowały się i uczestniczą w tym procesie. Spodziewamy się, że samo rozstrzygniecie przetargu i zawarcie stosownych umów będzie możliwe najprawdopodobniej w okolicach III kwartału tego roku" - dodał.

d3el6vs

Inżynier kontraktu przy budowie elektrowni jądrowej ma wspierać PGE na wszystkich etapach realizacji projektu, od obecnie trwających prac przygotowawczych aż do uruchomienia elektrowni. Główne zadania inżyniera kontraktu to: zarządzanie projektem i wsparcie w rozwoju kompetencji po stronie PGE, wsparcie w procesie kontraktacji dostawcy technologii reaktora oraz głównego wykonawcy, wsparcie przy realizacji całości inwestycji oraz wsparcie w zarządzaniu dostawcami i kontraktami.

Oferty złożyły cztery podmioty: konsorcjum Scott Wilson Polska i Tractebel Engineering, Exelon Generation Company, AMEC Nuclear UK Ltd. oraz konsorcjum Mott MacDonald Limited i AF-Colenco Limited.

Cichosz poinformował, że przyjęcie PPEJ umożliwia także rozpoczęcie w pełnym zakresie przygotowania postępowania zintegrowanego - rodzaju złożonego przetargu, w którym zostanie wybrany partner strategiczny, finansowanie, technologia reaktora i usługi dla pierwszej elektrowni jądrowej.

"W zeszłym roku rozpoczęliśmy pierwszy etap przygotowań do tego postępowania - dialog społeczny z potencjalnymi dostawcami technologii, partnerami biznesowymi, operatorami. Będziemy kontynuowali te spotkania, głównie w celu omówienia aspektów inwestowania, wypracowania wstępnego modelu finansowania i systemu wsparcia dla tej inwestycji" - skomentował.

d3el6vs

Dodał, że PGE EJ1 współpracuje obecnie z PSE nad określeniem warunków przyłączenia elektrowni jądrowej do krajowego systemu elektroenergetycznego i sieci przesyłowych.

"Podpisaliśmy porozumienie i rozpoczęliśmy już współpracę z firmą PSE oraz ze spółką zależną PSE Innowacje w zakresie analiz sieciowych, które mają za zadanie określić warunki i wymagania dla krajowego systemu elektroenergetycznego i sieci przesyłowych, jeśli chodzi o możliwość przyłączenia elektrowni jądrowych na terenach lokalizacji, które aktualnie rozważamy, czyli lokalizacji: Żarnowiec i Choczewo" - powiedział p.o. prezesa PGE EJ1.

"Mamy już wstępne wyniki tych analiz. Koniec tych prac przewidujemy na II kwartał tego roku" - podał.

Pod koniec stycznia Rada Ministrów przyjęła Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).

d3el6vs

Harmonogram przyjęty w PPEJ zakłada, że w latach 2014-16 w ramach I etapu inwestycji ustalona będzie lokalizacja i zawarty zostanie kontrakt na dostarczenie technologii dla pierwszej elektrowni. Drugi etap, w latach 2017-18 przewiduje wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem decyzji i opinii.

Na lata 2019-24 przewidziane jest pozwolenie na budowę i budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków i rozruch pierwszego bloku. Etap czwarty, w latach 2025-30 zakłada budowę kolejnych bloków i zakończenie budowy pierwszej elektrowni jądrowej.

Zakończenie budowy drugiej elektrowni jądrowej planowane jest na 2035 r.

PPEJ nie przesądza jeszcze o budowie elektrowni jądrowej. Pełnomocnik rząd ds. energetyki jądrowej Hanna Trojanowska, określa go mianem "mapy drogowej", zawierającej spis celów do osiągnięcia i działań, które mają wykonać poszczególni interesariusze - rząd, niezależny regulator jądrowy i inwestor. Program ma doprowadzić do tego, aby w ciągu kilku lat inwestor mógł wystąpić o zgodę na budowę elektrowni jądrowej i dopiero podjęcie tej decyzji stanowić będzie formalne rozpoczęcie jej budowy. (PAP)

jow/ asa/

d3el6vs

Podziel się opinią

Share
d3el6vs
d3el6vs