Trwa ładowanie...
d308gbj

Rubicon Partners SA - Rejestracja scalenia akcji Spółki oraz zmian w statucie Spółki (13/2014)

Rubicon Partners SA - Rejestracja scalenia akcji Spółki oraz zmian w statucie Spółki (13/2014)

Share
d308gbj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja scalenia akcji Spółki oraz zmian w statucie Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu nr 6/2014 z 4 lutego 2014 roku, Zarząd Rubicon Partners SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie odpisu KRS z dnia 13 marca 2014 roku, Spółka powzięła wiadomość, iż w dniu 13 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w rejestrze przedsiębiorców rejestracji akcji serii H (w liczbie 3 299 akcji). Akcje serii H zostały wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w dniu 4 lutego 2014 roku. (raport bieżący nr 6/2014). Jednocześnie w dniu 13 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmiany postanowień Statutu Spółki dotyczących scalenia akcji Emitenta wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 5 marca 2014 r. Sąd Rejestrowy dokonał zmiany postanowień Statutu Spółki w zakresie art. 9 oraz 9a. Przed rejestracją uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA z dnia 5 marca 2014 roku kapitał zakładowy Spółki w kwocie 22 923 000,00 zł dzielił się na 38 205 000 akcji o wartości nominalnej 0,60 zł każda, w tym: 38 201 701 akcje zwykłe na okaziciela serii A1 0,60 3 299 akcje zwykłe na okaziciela serii H 0,60 W wyniku rejestracji zmian Statutu kapitał zakładowy Spółki w kwocie 22 923 000,00 zł dzieli się na 3.820.500 akcji serii A2 o numerach od 0000001 do 3820500 o wartości nominalnej 6,00 zł każda, a ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 3.820.500. Jednocześnie Spółka przedstawia jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wynikające z Uchwał NWZ z 5 marca 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.
U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | StatutRPSA_13032014.pdf | Statut | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

| | | Rubicon Partners SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 209 98 00 | | 22 209 98 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@rubiconpartners.pl | | www.rubiconpartners.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

Podziel się opinią

Share
d308gbj
d308gbj