Trwa ładowanie...
d45n00x

RUCH S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z PTC Sp. z o.o. (94/2010)

RUCH S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z PTC Sp. z o.o. (94/2010)

Share
d45n00x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 94 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RUCH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z PTC Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do § 5ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje iż do Spółki wpłynął podpisany przez drugą stronę tj. spółkę Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (dalej "PTC") egzemplarz "Umowy dystrybucyjnej nr 32/2010" (dalej "Umowa").Przedmiotem Umowy, datowanej na 26 października 2010 r., jest sprzedaż przez PTC odładowań fizycznych oraz doładowań elektronicznych kont pre-paid, w celu ich dalszej odsprzedaży przez RUCH S.A. we własnym imieniu i na własny rachunek, użytkownikom korzystającym z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTC oraz punktom sprzedaży (dystrybutorom). Umowa dotyczy systemów "Tak Tak" i "Heyah".Zasady rozliczeń miedzy Stronami opierają się na systemie upustów handlowych oraz wynagrodzenia za działania marketingowe. Upusty handlowe oraz wynagrodzenie za działania marketingowe mają charakter procentowy i odnoszący się od stopnia realizacji planu zakupowego.Umowa została zawarta na czas nieokreślony i
weszła w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od dnia 1 października 2010 r. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 90 dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku naruszania postanowień Umowy przez RUCH S.A., PTC ma prawo do rozwiązania Umowy w całości lub części po bezskutecznym upływie uprzednio wyznaczonego przez PTC terminu na usunięcie naruszenia (nie krótszego niż 7 dni).Postanowienia zawartej Umowy nie odbiegają w istotny sposób od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Umowa określa w szczególności techniczne warunki współpracy, sposób składania i przyjmowania zamówień, zasady wydawania i dostawy, terminy płatności i wysokości upustów/rabatów dla RUCH S.A.Szacunkowa wartość zawartej Umowy w okresie 5 lat, przekracza 10 proc. kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45n00x

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Wojciech Heydel Prezes Zarządu
2010-11-19 Paweł Szymański Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45n00x

Podziel się opinią

Share
d45n00x
d45n00x