Trwa ładowanie...
d2zfnbk

Rusza konkurs na prezesa Polskich Inwestycji Rozwojowych

Do 30 stycznia kandydaci na prezesa Polskich Inwestycji Rozwojowych mogą składać swoje oferty. Chętni muszą m.in. znać planowany zakres działalności spółki i mieć doświadczenie przy prowadzeniu złożonych transakcji inwestycyjnych, potwierdzone przykładami.
Share
d2zfnbk

Rada nadzorcza Polskich Inwestycji Rozwojowych wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki. Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym we wtorkowej "Rzeczpospolitej" kandydaci na szefa tej firmy powinni mieć m.in. ukończone studia wyższe, co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej pięcioletni staż pracy. Ponadto powinni mieć doświadczenie we współzarządzaniu przez co najmniej trzy lata: podmiotem typu private equity lub w banku inwestycyjnym/korporacyjnym lub firmą doradztwa corporate finance świadczącą usługi na rzecz podmiotów typu private equity lub bankowości inwestycyjnej/korporacyjnej.

Ponadto kandydat powinien mieć potwierdzone konkretnymi przykładami doświadczenie w zakresie prowadzenia złożonych transakcji inwestycyjnych o znaczącej skali. Powinien także biegle znać język angielski, korzystać z pełni praw publicznych, nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

W ogłoszeniu wskazano, że preferowani będą kandydaci m.in. mający doświadczenie w zakresie budowania od podstaw organizacji lub zespołów ludzi, znający zasady funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek publicznych, posiadający wiedzę z zakresu nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej, mający dyplom MBA lub tytuł doktora nauk ekonomicznych, prawnych, technicznych.

d2zfnbk

- Zgodnie z wprowadzoną przez nas zasadą obiektywnych konkursów, eksperta z wieloletnim doświadczeniem bankowo-inwestycyjnym poszuka profesjonalna agencja executive search - mówił w ubiegłym tygodniu minister skarbu Mikołaj Budzanowski zapowiadając konkurs na prezesa nowej spółki. Resort informował, że spółką celową, utworzoną do realizacji programu Inwestycje Polskie, są Polskie Inwestycje Rozwojowe SA.

Aplikacje na stanowisko prezesa należy składać do 30 stycznia tego roku. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się najpóźniej 31 stycznia. Rozmowy z kandydatami będą przeprowadzone przez radę nadzorczą w dniach 11-15 lutego w siedzibie podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego lub w innym wskazanym miejscu.

Podczas rozmowy oceniane będą m.in.: wiedza o planowanym zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działać będzie ta spółka, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Minister skarbu 28 grudnia 2012 r. powołał radę nadzorczą Polskich Inwestycji Rozwojowych SA w składzie: przewodnicząca Monika Kacprzyk-Wojdyga, Ludwik Kotecki oraz skarbnik Michał Markowski. Jak przekazał PAP resort skarbu, rada nadzorcza będzie zarejestrowana w KRS w momencie rejestracji tam spółki. 9 stycznia 2013 r. minister skarbu ustanowił Michała Gołębiowskiego pełnomocnikiem założyciela spółki.

d2zfnbk

Od poniedziałku ministerstwo skarbu rozpoczęło spotkania z przedsiębiorcami zainteresowanymi programem Inwestycje Polskie, "na których będzie prezentować produkty Programu". Jak poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka MSP Katarzyna Kozłowska, resort spotkał się już z przedstawicielami Polskiej Rady Biznesu; w tym tygodniu ma się odbyć jeszcze spotkanie z Business Centre Clubem.

Program Inwestycje Polskie został zapowiedziany w październiku przez premiera Donalda Tuska podczas tzw. drugiego expose. Ma on na celu utrzymanie tempa wzrostu inwestycji i PKB oraz tworzenie miejsc pracy. Zgodnie z założeniami programu do Banku Gospodarstwa Krajowego będą wnoszone wybrane udziały spółek Skarbu Państwa, ale z zastrzeżeniem, że MSP utrzyma pakiety kontrolne w spółkach strategicznych. Następnie akcje te będą sprzedawane, co umożliwi pozyskanie dodatkowego kapitału, który będzie przeznaczany na wspieranie inwestycji. Program Inwestycje Polskie ma objąć m.in. budowę elektrowni węglowych i gazowych, gazociągów, magazynów gazu, infrastruktury drogowej, kolejowej oraz portowej.

d2zfnbk

Podziel się opinią

Share
d2zfnbk
d2zfnbk