Trwa ładowanie...
dvbk9ke
Dom Maklerski BOŚ
waluty
04-03-2013 07:54

Rynek czeka na środową decyzję RPP

Początek nowego tygodnia na złotym przynosi stabilizację wyceny polskiej waluty w zakresie ubiegłotygodniowych maksimów. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1309 PLN za euro, 3,1761 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,3683 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu nieznacznie spadły, w dalszym ciągu oscylując poniżej psychologicznej granicy 4,00% (aktualnie 3,974% w przypadku obligacji 10-letnich).

Share
dvbk9ke

Ostatnie kilka sesji na złotym przebiega pod znakiem dyskontowania środowej decyzji RPP w zakresie stóp procentowych. W piątek GUS podał dane dot. dynamiki PKB w IV kw., które okazały się lepsze (1,1%) od szacunków rynkowych (0,9%). Złoty po tym wskazaniu nieznacznie umocnił się ponieważ rynek zakłada, że marcowa obniżka może być ostatnią w trwającym cyklu luzowania monetarnego. Późniejsze, mocniejsze „umocnienie” złotego spowodowane było przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi. Spadek kwotowań eurodolara do 1,30 USD spowodował proporcjonalną reakcję na złotym, który umocnił się znacząco w stosunku do wspólnej waluty (ruch w kierunku wsparcia na 4,125 EUR/PLN), równocześnie osłabiając się wobec amerykańskiego dolara.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji makroekonomicznych z rynku krajowego. Warto jedynie zwrócić uwagę na aukcje bonów skarbowych o wartości 2,0-3,0 mld PLN. Będzie to pierwsza oferta pierwotna po ostatnich danych dot. PKB oraz ostatnia przed środową decyzją RPP, co pozwoli ocenić nastroje na rynku długu przed prawdopodobną marcową obniżką, mogącą zakończyć cykl. Na szerokim uczestnicy rynku eurodolara wyczekiwać będą komentarzy decydentów z trwającego posiedzenia Eurogrupy. W przypadku kwotowań rynku bazowego zwrócić należy uwagę na fakt, iż wedle danych CFTC miniony tydzień przyniósł skokowy wzrost pozycji długich na dolarze wskazując, że aktualne impuls spadkowy może zostać pogłębiony.

Z rynkowego punktu widzenia do środy należy oczekiwać, iż notowania złotego zależeć będą głównie od rynku bazowego, ale wraz ze zbliżaniem się do terminu marcowej decyzji RPP zmienność powinna maleć. W szerszym ujęciu wydaje się, że prawdopodobne dalsze spadki na eurodolarze wywierać mogą presję podażową na złotego, który jednak może otrzymać wsparcie ze strony RPP, jeżeli komunikat po posiedzeniu wyraźnie wskaże na potencjalne zakończenie cyklu. Z technicznego punktu widzenia EUR/PLN dotarł do znaczącego wsparcia na 4,1250 PLN, które powinno wygenerować ruch w kierunku 4,15 PLN. Podobnie sytuacja przedstawia się na zestawieniu z frankiem (CHF/PLN), gdzie poziom 3,356 PLN stanowi istotną granicę przed dalszym umocnienie złotego. W przypadku USD/PLN w poprzednim tygodniu byliśmy świadkami mocnego wybicia w górę na parze, która aktualnie ustabilizowała się poniżej średniej 200-sesyjnej.

Konrad Ryczko
analityk
makler papierów wartościowych

dvbk9ke

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

dvbk9ke
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dvbk9ke
dvbk9ke