Trwa ładowanie...
d1e3pxx

Rząd przyjął pakiet antykryzysowy!

Rząd przyjął pakiet antykryzysowy. To 13 punktów dotyczących zmian w prawie pracy, podpisanych przez związki zawodowe i pracodawców w końcu marca.
Share
Rząd przyjął pakiet antykryzysowy!
d1e3pxx

Rząd przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Projekt nowelizacji zwalnia z podatku zapomogi wypłacane z funduszy związków zawodowych i socjalnego.

Zgodnie z projektem ustawy, zwolnieniem z podatku będą objęte zapomogi wypłacane przez zakładową organizację związkową w wysokości nieprzekraczającej 638 złotych.

d1e3pxx

Ponadto nowelizacja przewiduje zwolnienie z opodatkowania kwot wypłaconych z funduszu socjalnego lub funduszu związków zawodowych na działalność socjalną. Zwolnieniem będzie objęte świadczenie w wysokości nie przekraczającej 380 zł w danym roku podatkowym

Z kolei projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego .przewiduje udzielenie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom. Zaproponowane rozwiązania służą elastycznemu organizowaniu czasu pracy, dostosowanemu do bieżącej sytuacji przedsiębiorcy.

Bezpośrednią pomocą finansową może zostać objętych prawie 250 tysięcy osób zatrudnionych u przedsiębiorców, którzy mają przejściowe trudności finansowe. Z tej grupy prawie 50 tysięcy osób będzie mogło skorzystać ze szkoleń lub studiów podyplomowych, które zostaną w dużej części zrefundowane przez państwo.

Zdaniem ekonomistki Mai Goettig płatne postojowe jest rozwiązaniem, które nie tylko uchroni część pracowników przez utratą zatrudnienia, ale również będzie opłacalne dla przedsiębiorców. Gdy powróci koniunktura pracodawca może zwiększyć produkcję.

d1e3pxx

Ekonomista Marek Zuber wyjaśnia natomiast, że choć koszty płatnego postojowego pokryje państwo, to jednak takie rozwiązanie wcale nie należy do najbardziej kosztownych. Jego zdaniem, w sytuacji rozsnącego bezrobocia będzie to dla budżetu mniej obciążające niż koszty pomocy społecznej.

Marek Zuber uważa, że w przypadku wszystkich działań podejmowanych przez rząd w walce ze spowolnieniem gospodarczym największym problemem są opóźnienia w podejmowaniu decyzji.

Pieniądze na płatne postojowe będą pochodziły z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdzie zgromadzono 1 mld 700 mln zł. Premier zapewnia, że pieniędzy wystarczy przynajmniej do końca 2010 roku.

d1e3pxx

Podziel się opinią

Share
d1e3pxx
d1e3pxx