Trwa ładowanie...
d3f5bfy

Rząd przyjął projekt budżetu na 2017r. z 3,6% wzrostu PKB, 59,3 mld zł deficytu

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2017, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,6% w przyszłym roku wobec 3,4% oczekiwanych w tym roku oraz z deficytem budżetu centralnego nie przekraczającym 59,3 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Share
d3f5bfy

UWAGA NA LICZBY MOGĄ SIĘ ZMIENIĆ PLUS DODATKOWE DANE POWINNY SIĘ POJAWIĆ

"W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano: dochody budżetu państwa w wysokości 324,1 mld zł, wydatki budżetu państwa - 383,4 mld zł, deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 59,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Projekt uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano dochody w wysokości 60,2 mld zł, wydatki w wysokości 69,8 mld zł, zaś ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 9,6 mld zł, podano także.

"Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę dochodów na rok 2017 to:
- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3%),
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5%),
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7%),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5%)" - czytamy w komunikacie.

d3f5bfy

"Nominalnie deficyt budżetu państwa wyniesie 59,3 mld zł. W warunkach porównywalnych nominalny poziom deficytu budżetu państwa nie odbiega od zaplanowanego w latach ubiegłych. Nominalny wzrost wynika z tego, że w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji. W ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu, która nie zwiększała prognozowanego deficytu budżetu centralnego. Oznacza to, że deficyt nie jest przesuwany do FUS, jak to miało miejsce w poprzednich latach" - czytamy dalej w komunikacie.

CIR podkreśliło też, że "projekt budżetu na rok 2017 spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3% PKB, tj. wynosi 2,9% PKB".

"Głównym zadaniem realizowanym po stronie wydatkowej budżetu państwa jest zapewnienie finansowania, zapoczątkowanego w kwietniu 2016 roku, Programu 'Rodzina 500+' (ok. 23 mld zł - to rekordowe wsparcie dla polskich rodzin). W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 uwzględniono także m.in.:

? planowane zmiany dotyczące wieku emerytalnego,

d3f5bfy

? jednorazowe dodatki pieniężne dla najgorszej uposażonych emerytów i rencistów,

? zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową,

? podwyższone świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne oraz progi dochodowe w świadczeniach rodzinnych,

? dofinansowanie do bezpłatnych leków dla seniorów,

d3f5bfy

? większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich" - napisano także w materiale.

CIR wskazało także, że realizacja programu rządu możliwa będzie m.in. dzięki trwającemu procesowi odbudowy wpływów podatkowych państwa i uszczelnianiu systemu podatkowego.

"Wprowadzone zmiany już w bieżącym roku przynoszą znaczący wzrost dochodów podatkowych (po 7 miesiącach w samym tylko podatku VAT o 7,4%, czyli 5,2 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.). W 2017 roku spodziewany jest dalszy wzrost dochodów podatkowych (planowana nowelizacja ustawy o VAT, rozszerzenie na kolejne firmy obowiązku przesyłania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego, skuteczniejsza walka z szarą strefą i wyłudzaniem zwrotu VAT)
" - podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)

d3f5bfy

Podziel się opinią

Share
d3f5bfy
d3f5bfy