Trwa ładowanie...
d3t1jdh

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o organizacji rynku rybnego

Uproszczenie mechanizmu interwencji na rynku rybnym zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynku rybnego. Ma się to przyczynić do zwiększenia stabilności rynku oraz wzrostu zysków dla producentów.

Share
d3t1jdh

Jak podkreśliło we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, przygotowany przez resort rolnictwa projekt jest konsekwencją reformy wspólnej polityki rybołówstwa oraz organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. "Ma przyczynić się do realizacji celów nowych unijnych rozporządzeń w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa" - wskazało CIR.

Główne cele reformy wspólnego rynku rybnego to m.in. uproszczenie procedur prawnych w zakresie sprawozdawczości oraz wzmocnienie roli uznanych organizacji producentów ryb. Reforma ta ma również przyczynić się do ograniczenia wsparcia rynkowego, a także zapewnić lepszą informację dla konsumentów.

Jedna z propozycji projektu zakłada, że produkty rybne będą znakowane na każdym etapie dystrybucji. Chodzi m.in. o informacje o źródle pochodzenia i dacie połowu. Część tych informacji - zdaniem CIR - będzie miała znaczenie dla konsumenta, a część zapewni odpowiedni poziom kontroli w zwalczaniu nielegalnych połowów.

d3t1jdh

Przyszła ustawa reguluje kompleksowo kompetencje organów kontrolujących produkty rybołówstwa i akwakultury. Kontrolę i nadzór nad jakością produktów rybnych ma sprawować Inspekcja Handlowa.

"Organizacje producentów zobowiązano do przedkładania ministrowi ds. rybołówstwa sprawozdania rocznego, opisującego realizację planu produkcji i obrotu. Uchylono przepisy dotyczące planu poprawy jakości, gdyż aktualne przepisy wspólnotowe nie uwzględniają takiego planu" - zaznaczyło CIR.

Regulacja - jak podkreśliło CIR - "upraszcza interwencję na rynku rybnym poprzez rezygnację z części dotychczas obowiązujących mechanizmów, pozostawiając wyłącznie jeden instrument związany ze składowaniem utrwalonych produktów rybołówstwa". "Ma to służyć wspieraniu stabilności rynku oraz zwiększaniu zysków producentów" - podkreślono.

"Zwiększą się kompetencje ministra ds. rybołówstwa w odniesieniu do drogowych, kolejowych albo lotniczych przejść granicznych w zakresie m.in. wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa pochodzących z państw trzecich" - czytamy w komunikacie. Minister ma też określać ceny progowe, po których może zostać uruchomiony mechanizm składowania.

d3t1jdh

Podziel się opinią

Share
d3t1jdh
d3t1jdh