Trwa ładowanie...
d47bvst

Sąd sasądził od konsorcjum Torpolu łącznie 19,3 mln zł dla byłych kontrahentów

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Sąd wydał nieprawomocny wyrok ws. zapłaty przez konsorcjum Torpolu (lider, 40% udziału w konsorcjum), Astaldi, PUT Intercor i PBDiM solidarnie na rzecz byłych kontrahentów Systra i Sotecni odpowiednio 16 mln zł oraz 3,3 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami, podał Torpol.

Share
d47bvst

"Zgodnie z ustnym rozstrzygnięciem sądu, przedmiotowym wyrokiem, w sprawie z powództwa Systra oraz Sotecni, sąd zasądził od konsorcjum solidarnie odrębnie na rzecz Systra i Soteci kwoty odpowiednio 16 mln zł oraz 3,3 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami z tytuły realizacji umowy w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego 'Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 - odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych połączonego z przebudową układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową oraz wykonanie związanych z tym robót'" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie sąd zasądził na rzecz konsorcjum od Systra i Sotecni kwotę 0,2 mln zł z tytułu kar umownych za nieterminowe przedkładanie raportów, natomiast w sprawie z powództwa wzajemnego Konsorcjum przeciwko Systra i Sotecni obejmującego roszczenia Konsorcjum z tytułu nieobjętych potrąceniem kar umownych naliczonych na podstawie umowy, sąd oddalił powództwo wzajemne, podano również.

"Spółka informuje przy tym, że po otrzymaniu i zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem sądu podejmie decyzje co do podjęcia ewentualnych dalszych czynności procesowych w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie spółka informuje, że ewentualne ostateczne negatywne dla konsorcjum rozstrzygnięcie ww. sporu nie ma wpływu na wyniki finansowe oraz na sytuację finansową spółki" - czytamy dalej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)

d47bvst

Podziel się opinią

Share
d47bvst
d47bvst