Trwa ładowanie...
d3yqu2q
d3yqu2q
espi

SANWIL HOLDING SA - Zawarcie aneksu do umowy pożyczki udzielonej spółce zależnej (6/2012)

SANWIL HOLDING SA - Zawarcie aneksu do umowy pożyczki udzielonej spółce zależnej (6/2012)
Share
d3yqu2q
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-21
Skrócona nazwa emitenta
SANWIL HOLDING SA
Temat
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki udzielonej spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SANWIL HOLDING S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, iż w dniu 21 marca 2012 r. zawarł ze spółką zależną Sanwil Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Przemyślu aneks do umowy pożyczki z dnia 19 marca 2009 r. na kwotę 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych). Termin spłaty pożyczki przypada w terminie do 31 marca 2013 r. Oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Umowę uznano za znaczącą, gdyż łączna wartość udzielonych pożyczek dla spółki zależnej wynosi 10 milionów złotych i przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SANWIL HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
SANWIL HOLDING SA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
81 444 64 80 81 444 64 62
(telefon) (fax)
akcjonariat@sanwil.com www.holding.sanwil.com
(e-mail) (www)
7950200697 650021906
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yqu2q

Podziel się opinią

Share
d3yqu2q
d3yqu2q