Trwa ładowanie...
dxdggp6

Scenariusz dolarowej korekty dalej aktualny?

Wczorajsza, wieczorna reakcja dolara na publikację zapisków z posiedzenia FED zdaje się raczej pokazywać to na co zwracaliśmy uwagę wcześniej – dolar jest silny słabością innych walut. Bo sama publikacja raczej nie powinna stanowić mocnego argumentu za umocnieniem się amerykańskiej waluty.
Share
Scenariusz dolarowej korekty dalej aktualny?
Źródło: DM BOŚ
dxdggp6

Przebieg dyskusji zdaje się wskazywać na dominację „gołębich” akcentów. A nawet pozwala obudowywać na ich bazie średnioterminowy scenariusz. Zwracano uwagę na ryzyka słabości gospodarki globalnej, siłę dolara, oraz ostatnie spadki cen ropy. Kluczowe wydają się być jednak dwie kwestie. Po pierwsze poparcie dla usunięcia frazy „considerable time”, która odnosi się do czasu utrzymywania niskich stóp procentowych było bardzo niskie, a po drugie członkowie FED sporo czasu poświęcili dyskusji nad spadającymi rynkowymi oczekiwaniami inflacyjnymi. To wszystko może powodować, że FED za chwilę zacznie szukać pretekstu do odwleczenia w czasie terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych – obecnie szacowanej na lipiec 2015 r. Kluczowe w tym względzie może okazać się grudniowe posiedzenie.

Na wykresie BOSSA USD mamy… spokój - tkwimy w konsoli pomiędzy okolicami 74 pkt. a 74,7 pkt. Rynek czeka na nowe preteksty, albo na … spóźnioną o kilka dni reakcję na to, co pojawiło się we wczorajszych zapiskach FED. Patrząc na notowania widać, że dolar zyskuje przede wszystkim w relacji JPY, ale i też AUD i NZD. W pierwszym wypadku argumenty są znane, chociaż do istotnych oporów 119,50-120,00 na USD/JPY coraz bliżej. W drugim wytłumaczeniem są surowce, ale i rozczarowanie danymi nt. kwartalnej inflacji PPI dla Nowej Zelandii, a także niepokój o Chiny (opublikowany dzisiaj odczyt PMI dla przemysłu liczonego przez Markit/HSBC wskazał na odczyt rzędu 50,0 pkt., czyli na krytycznej granicy).

[ Wykres dzienny Bossa USD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

dxdggp6

Dla euro kluczowe będą publikowane dzisiaj dane PMI ze strefy euro. Lepsze szacunki za listopad w pewnym sensie ograniczą presję na dodatkowe działania ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Zresztą w tym temacie ostatnio mówi się teoretycznie wiele, ale bez żadnych konkretów. Inwestorzy raczej nie zakładają, aby Mario Draghi miał przedstawić jakieś rewolucyjne pomysły na posiedzeniu zaplanowanym na początek grudnia.

Na wykresie EUR/USD widać, że wczoraj przez chwilę podeszliśmy pod poziom 1,26, ale nie został on naruszony. Późniejsza korekta nie doprowadziła jednak do testowania okolic 1,25. Ten fakt, że utrzymujemy się powyżej tego ważnego w średnioterminowym ujęciu poziomu sprawia, że rosną szanse na rozegranie scenariusza wzrostowego na EUR/USD w kolejnych tygodniach kończącego się już roku. Do tego potrzebny będzie jednak impuls, który wyniesie nas ponad poziom. Czy będą to dzisiejsze ranne dane PMI ze strefy euro, czy też popołudniowe dane z USA nt. październikowej inflacji CPI w USA (godz. 14:30)? Te ostatnie mimo, że teoretycznie mniej istotne z punktu widzenia FED, to jednak wywołują dużo emocji na rynku. Oczekiwania zakładają spadek o 0,1 proc. m/m i i wzrost o 1,6 proc. r/r i są to niższe wartości względem września.

[ Wykres dzienny EUR/USD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

dxdggp6

Zapiski z ostatniego posiedzenia Banku Anglii, jakie poznaliśmy dzisiaj wyglądają bardziej optymistycznie od Raportu nt. Inflacji. Członkowie MPC zakładają, że obecna słabsza sytuacja w gospodarce będzie przejściowa, a presja płacowa może powrócić. Takie postawienie sprawy może utwierdzać rynek w przekonaniu, że do podwyżki stóp procentowych dojdzie na jesieni 2015 r. Tylko, że ten termin był już wielokrotnie przekładany… Dzisiaj funt zyskuje, ale to może być tylko korekta. Dobitnie pokazuje to chociażby tygodniowy układ na EUR/GBP, który niemalże „przekornie” biorąc pod uwagę mało ciekawe perspektywy dla Eurolandu, to jednak faworyzuje euro… Widać to na wykresie tygodniowym, gdzie doszło do chwilowego naruszenia linii trendu spadkowego. Układ wskaźników nie sugeruje jednak powrotu do głębszych spadków. Kluczowe może okazać się zachowanie się rynku przy ważnym wsparciu 0,7950 (dolne ograniczenie pomarańczowego prostokąta).

[ Wykres dzienny EUR/GBP

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,GBP,notowania-waluty-online-waluta.html )

dxdggp6

Marek Rogalski
Główny analityk walutowy DM BOŚ

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6