Trwa ładowanie...
d1euk40

SECO/WARWICK S.A. - Kontrakty terminowe (30/2010)

SECO/WARWICK S.A. - Kontrakty terminowe (30/2010)

Share
d1euk40

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Kontrakty terminowe | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż od dnia 22.09.2010 do 19.11.2010 roku spółka SECO/WARWICK S.A. zawarła z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie dziewięć kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EURO na łączną kwotę 2.531.000 EURO (9.969.434 zł), pięć kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 1.470.000 USD (4.359.803 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 14.329.237 zł.Kontrakty terminowe nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zostały zawarte na warunkach nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.Realizacja otwartych transakcji terminowych forward (sprzedaż EUR/PLN i USD/PLN) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EUR/PLN i USD/PLN poprzez zapewnienie kursu budżetowego kontraktów.Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna:§5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1euk40

| | | SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SECO/WARWICK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 66-200 | | Świebodzin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sobieskiego 8 | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 68) 38 20 500 | | (0 68) 38 20 555 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@secowarwick.com.pl | | www.secowarwick.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | PL9270100756 | | 970011679 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Leszek Przybysz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1euk40

Podziel się opinią

Share
d1euk40
d1euk40