Trwa ładowanie...
d4fji33

SECO/WARWICK S.A. - Nabycie akcji własnych SECO/WARWICK S.A. (13/2015)

SECO/WARWICK S.A. - Nabycie akcji własnych SECO/WARWICK S.A. (13/2015)

Share
d4fji33
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-13
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych SECO/WARWICK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. ("Spółka") informuje o nabyciu oraz rozliczeniu w dniu 13.02.2015 r. 1.073.783 szt. akcji własnych. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.10.2014 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego. Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji: 1) Średnia cena nabycia akcji 25,00 zł, 2) Wartość nominalna każdej akcji to 0,20 zł, 3) Nabyte akcje stanowią łącznie 9,999993% kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają do 1.073.783 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 4) Spółka jest w posiadaniu łącznie 1.073.783 akcji czyli 1.073.783 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,999993% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 i § 12 Rozporządzenia o raportach bieżących

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fji33

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SECO/WARWICK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 66-200 | | Świebodzin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Sobieskiego | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 68) 38 20 500 | | (0 68) 38 20 555 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@secowarwick.com.pl | | www.secowarwick.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | PL9270100756 | | 970011679 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fji33

Podziel się opinią

Share
d4fji33
d4fji33