Trwa ładowanie...
d36pyzr
espi

SECO/WARWICK S.A. - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 r. (40...

SECO/WARWICK S.A. - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 r. (40/2013)
Share
d36pyzr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-25
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, że skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został pierwotnie wyznaczony na dzień 14 listopada 2013 r. (Raport bieżący nr 03/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.), zostanie opublikowany w dniu 6 listopada 2013 r. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200 Świebodzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sobieskiego 8
(ulica) (numer)
(0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555
(telefon) (fax)
info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl
(e-mail) (www)
PL9270100756 970011679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36pyzr

Podziel się opinią

Share
d36pyzr
d36pyzr