Trwa ładowanie...
d3088lh

Sejm/ Projekt ustawy o wsparciu dla sektora rybackiego - do komisji

Rządowy projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Sejm odesłał w środę z powrotem do komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Posłowie zgłosili kilka poprawek.

Share
d3088lh

Projekt ma na celu uruchomienie programu operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

"Ten program, który był negocjowany w Brukseli na pewno nie spełnia potrzeb polskiego rybactwa i rybołówstwa, dlatego, iż celem wspólnej polityki rybackiej powinna być poprawa poziomu życia ludzi zajmujących się rybactwem i rybołówstwem, a także zwiększenie ich dochodów, co nie ma w Polsce miejsca" - mówił poseł Krzysztof Jurgiel (PiS).

Poseł zgłosił cztery poprawki, mające na celu ułatwienie korzystania z programu operacyjnego. M.in. mają eliminować część obostrzeń, nakładanych na rybaków, a także wydłużać terminy zwrotu środków.

d3088lh

Posłowie opozycji zarzucali stronie rządowej wolne tempo prac nad projektem. Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke odpierał te zarzuty, mówił, że tempo prac było bardzo dobre. Wyraził też nadzieję, że projekt zostanie wkrótce przyjęty przez Sejm.

Przygotowany przez resort rolnictwa projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego określa zadania organów odpowiadających za program operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. Program będzie wspierał m.in. przedsięwzięcia promujące rybołówstwo, hodowlę organizmów wodnych, obrót i przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury, wdrażanie Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz polityki morskiej.

Pomoc finansowa obejmować ma nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe elementy, dotychczas finansowane z innych źródeł niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

Wsparciem finansowym mają być też objęte Lokalne Grupy Działania (LGD) w sektorze rybołówstwa. Będą one mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

d3088lh

Podziel się opinią

Share
d3088lh
d3088lh