Trwa ładowanie...
d1w9tq5
20-10-2016 09:49

Sejm przesłał projekt budżetu 2017 do dalszych prac w komisjach po I czytaniu

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Sejm odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej (PO) o odrzucenie projektu ustawy budżetowej na 2017 r. w pierwszym czytaniu i zdecydował o skierowaniu tego projektu do dalszych prac w komisjach sejmowych.

d1w9tq5
d1w9tq5

Za wnioskiem PO opowiedziało się 199 posłów, przeciw było 231, a 2 wstrzymało się od głosu.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował po głosowaniu, że obecnie projekt budżetu zostanie przesłany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a poszczególne części - do innych komisji sejmowych. Komisje te mają przesłać swoje opinie do Komisji Finansów Publicznych do 4 listopada, a ta ma przyjąć sprawozdanie w sprawie budżetu do 2 grudnia.

"Zgodnie z projektem ustawy budżetowej w przyszłym roku szacowane dochody wyniosą 325,4 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 384,8 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 59,3 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 60,2 mld zł, a wydatki - 69,8 mld zł. Istotne dane makroekonomiczne mają kształtować się następująco: wzrost gospodarczy wyniesie 3,6%, średnioroczna inflacja 1,3%, nominalny wzrost wynagrodzeń 5%, zatrudnienie wzrośnie o 0,7%, a spożycie prywatne (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) o 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie ok. 2,9%. PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 51,4% pod koniec 2016 r. i 52,3% w 2017 r., a po przeliczeniu z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszeniu o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych - wyniesie odpowiednio 49,8% i 51,1%" - przypomniano w sprawozdaniu z I czytania projektu na stronie sejmowej.

Dochody podatkowe wyniosą 301,2 mld zł, czyli o 9,4% nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r.; ich relacja do PKB ma wynieść 15,4% i zwiększyć się w porównaniu od 2016 r. o 0,6%. Dochody niepodatkowe mają wynieść około 22,5 mld zł.

d1w9tq5

"Po stronie wydatkowej w projekcie budżetu na 2017 r. zapewniono m.in. środki na finansowanie programu 'Rodzina 500+' - ok. 23 mld zł, podwyższenie od 1 marca 2017 r. najniższej emerytury do 1000 zł i wprowadzenie gwarantowanej podwyżki waloryzacyjnej o 10 zł i zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową. W przyszłorocznym budżecie znajdą się też pieniądze na zwiększone wydatki na świadczenia rodzinne, głównie na kolejny etap weryfikacji świadczeń, tj. podwyższenie kryteriów dochodowych oraz niektórych kwot świadczeń (w tym zasiłków rodzinnych), dofinansowanie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat oraz większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich" - czytamy dalej.

Według wcześniej przedstawionego harmonogramu, drugie czytanie projektu w Sejmie przewidziano na 13 grudnia, na dzień następny - rozpatrzenie przez Komisję Finansów Publicznych ewentualnych poprawek zgłoszonych w II czytaniu. Trzecie czytanie i uchwalenie ustawy budżetowej miałoby miejsce 16 grudnia.

Na 23 grudnia zaplanowano przedłożenie ustawy Senatowi, który miałby czas na podjęcie uchwały o swoim stanowisku w sprawie budżetu do 12 stycznia 2017 r.

17 stycznia sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyłaby poprawki Senatu, a następnie - Sejm na posiedzeniu 25-27 stycznia.

Przedłożenie ustawy do podpisu przez Prezydenta przewidziano na 31 stycznia, wynika z harmonogramu. Zgodnie z Konstytucją, Prezydent podpisuje ustawę budżetową w ciągu 7 dni od przedłożenia.

(ISBnews)

d1w9tq5
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1w9tq5