Trwa ładowanie...
d3lh0wb

Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy dot. budowy czynszówek

W czwartek Sejm przyjął poprawki zaproponowane przez Senat do nowelizacji ustawy dot. budowy czynszówek. Poprawki Senatu wprowadziły m.in. preferencje dla otwartych konkursów architektonicznych na czynszówki oraz sprecyzowały warunki rekompensat dla BGK w związku z kredytami.

Share
d3lh0wb

Uruchomiony przez rząd program społecznego budownictwa czynszowego ma zwiększyć dostępność mieszkań dla rodzin oraz osób młodych, rozpoczynających aktywność zawodową. Warunki programu mają być stabilne i atrakcyjne finansowo. Rozwiązanie ma objąć od 90 do 100 tys. gospodarstw domowych i ma być wsparciem dla osób, które wcześniej nie mogły na nie liczyć. Dzięki programowi ma powstać co najmniej 30 tys. mieszkań czynszowych. Czynsz w wybudowanych w ramach programu mieszkaniach ma być od 40 do 50 proc. niższy od czynszu komercyjnego.

TBS lub spółdzielnia, która będzie zabiegała o dofinansowanie i zgłosi do ministerstwa swój projekt, będzie podlegała określonej ocenie. Ocena jest wystawiana na podstawie określonych w rozporządzeniu kryteriów. Zgodnie z jedną z poprawek Senatu, dodatkowe punkty będzie można otrzymać za to, że obiekt będzie projektowany w otwartym konkursie.

Kolejna z poprawek precyzowała warunki otrzymywania rekompensaty dla BGK, który będzie udzielał spółdzielniom kredytu preferencyjnego (kredyt bankowy udzielany na korzystniejszych warunkach niż warunki rynkowe). Budżet państwa ma pokrywać koszt kredytu, czyli różnice między kredytem preferencyjnym a rynkowym oraz koszty obsługi całej operacji. Całkowity koszt kredytu udzielonego przez BGK będzie przedstawiany ministrowi finansów i na tej podstawie BGK wystąpi o dopłatę.

d3lh0wb

Jak wnioskował Senat od tej pory Agencja Mienia Wojskowego będzie mogła podpisywać umowy z TBS, spółdzielniami, czy też ze spółkami w celu zrealizowania budowy mieszkań. AMW nie może jednak zgłaszać własnych projektów, może tylko nawiązywać umowy z tworzącymi projekty. Poprawka ponadto miała na celu uporządkowanie nazewnictwa. W październiku Wojskowa Agencja Mieszkaniowa połączy się z Agencją Mienia Wojskowego.

W związku z tym, że tworzą się nowe zasoby na rynku mieszkań senatorowie zaproponowali poprawkę, która ma eliminować różnice pomiędzy traktowaniem tych, którzy są w starych zasobach a tych, którzy są w nowych. Jeżeli umowa została zawarta na partycypację w starych zasobach mieszkalnych to będzie ona podlegała jeszcze starym regulacjom.

Reszta poprawek miała charakter redakcyjny lub była następstwem innych poprawek.

Według rządu adresatami nowego programu będą osoby, które zarabiają za dużo, aby móc ubiegać się o lokal gminny - komunalny lub socjalny - lecz za mało, aby móc zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszania, nawet korzystając z programu "Mieszkanie dla Młodych". Także oferty rynkowe najmu są dla nich za drogie. Co najmniej 50 proc. beneficjentów programu mają stanowić rodziny z dziećmi.

d3lh0wb

Rządowy program wspierania społecznego budownictwa czynszowego ma polegać na preferencyjnych kredytach dla inwestujących w budownictwo czynszowe i gwarancji nabycia emisji obligacji udzielanych przez państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

W ramach programu inwestorzy mogą liczyć na korzystniejsze od rynkowych kredyty rozłożone na 30 rat. Program powinien ruszyć na przełomie 2015 i 2016 r. Jest zaplanowany na 10 lat. W tym czasie BGK powinno zapewnić na udzielenie kredytów ze środków własnych 4,5 mld zł. Budżet państwa ma pokryć dopłaty do preferencyjnych kredytów w wysokości ponad 750 mln zł w ciągu dziesięciu lat - dopłaty państwa mają pokryć różnice pomiędzy oprocentowaniem preferencyjnym kredytu a rynkowym.

Rząd chce, by projekty budowy czynszówek były realizowane w ramach lokalnej polityki mieszkaniowej. Formy wsparcia mają trafiać do inwestorów działających w oparciu o umowy zawierane z gminami. Chodzi o towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), spółki gminne (większość TBS w Polsce należy do gmin - PAP), a także spółdzielnie mieszkaniowe. Wsparcie dla tych podmiotów ma być "reaktywacją" budownictwa społecznego w Polsce.

Mieszkania mają być rotacyjne, priorytetem ma być utrzymanie ich w zasobach jako mieszkania na wynajem. Jednak najemcy będą mogli zawierać umowy z inwestorami na partycypację tak jak obecnie w TBS-ach. Jej poziom jednak nie ma być wyższy niż 25 proc. Partycypacja lokatorów w budowaniu mieszkania nie będzie mogła dotyczyć lokali z państwowym dofinansowaniem. Zachowanie partycypacji własnej lokatorów ma zwiększyć możliwości finansowania inwestycji.

d3lh0wb

Podwyżka czynszu będzie możliwa, jeśli dochody najemcy wzrosną ponad uprzywilejowany poziom - limity dochodów mają być oparte o wskaźniki GUS. Po trzech latach od przekroczenia takiego poziomu umowa będzie wypowiadana. Dochody najemców, mają być weryfikowane raz na trzy lata. Jeśli najemca nie wypełni obowiązkowej deklaracji o dochodach, będzie można podnieść mu preferencyjny czynsz.

Jeśli przekroczone zostaną przychody gospodarstwa domowego uprawniające do najmu, stawka czynszu może być podwyższana o 1 proc. za każdy 1 proc. dochodu gospodarstwa ponad określone progi dochodowe.

Nowela ma zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

d3lh0wb

Podziel się opinią

Share
d3lh0wb
d3lh0wb