Trwa ładowanie...
d1karyt
21-10-2016 12:35

Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane

W piątek Sejm przyjął senackie poprawki do nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowe przepisy wdrażają do polskiego prawa pakiet dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych.

d1karyt
d1karyt

Celem nowej ustawy jest zapewnienie przejrzystych i konkurencyjnych zasad wyboru koncesjonariusza, z jednoczesną gwarancją dopuszczalnej prawem unijnym elastyczności tego postępowania.

W Senacie zgłoszono sześć poprawek do ustawy. Ich celem jest uregulowanie zlecania zamówień bez przetargu (tzw. in-house)
w koncesjach na wzór rozwiązań znanych z Prawa zamówień publicznych. Poprawki ujednolicają rozwiązania prawne dotyczące zamówień publicznych in-house oraz koncesji in-house, w szczególności dodają regulacje zapewniające przejrzystość udzielania takich koncesji.

W trakcie prac senackich przedstawiciel Rady Dialogu Społecznego zwrócił uwagę na to, że Prawo zamówień publicznych i rozpatrywana przez Senat ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi przewidują inne rozwiązania w odniesieniu do zamówień i koncesji in-house.

Senator Mieczysław Augustyn (PO) przekonywał w rozmowie z PAP, że senackie poprawki mają zagwarantować jawność i przejrzystość procedur in-house. Zwrócił uwagę, że jedna z poprawek wprowadza warunek, żeby firmy, z którymi zamawiający zawiera umowę koncesji, musiały zatrudniać swoich pracowników na umowę o pracę.

d1karyt

Nowela zakłada, że zasadą będzie zawieranie umów koncesji po opublikowaniu ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych; dotyczy to umów o wartości od 30 tys. euro do 5 mln 225 tys. euro; do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej będą wpisywane umowy koncesji o wartości od 5 mln 225 tys. euro.

Nowe przepisy przewidują także zmiany w zasadach wykluczania wykonawców z postępowania, na zasadach podobnych do Prawa zamówień publicznych. Ustawa zawiera także uregulowania dotyczące bezstronności osób biorących udział w postępowaniu po stronie zamawiającego; przewiduje, że umowy będą mogły być zawierane co do zasady na pięć lat.

Nowa ustawa zmienia system środków ochrony prawnej w obszarze koncesji. W miejsce obowiązującej drogi administracyjno-sądowej przyjmuje się system przewidziany w Prawie zamówień publicznych, tj. odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do Sądu Okręgowego.

d1karyt
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1karyt