Trwa ładowanie...
d3crzy9

Sejm za większą przejrzystością instytucji gospodarki budżetowej

Instytucje gospodarki budżetowej poszczególnych resortów będą musiały prowadzić bardziej przejrzystą niż dotąd politykę finansową - zakłada przyjęta w piątek niemal jednogłośnie przez Sejm nowela ustawy o finansach publicznych.

Share
d3crzy9

Za ustawą głosowało 424 posłów, jeden był przeciw.

Nowela jest inicjatywą legislacyjną Senatu. Jest efektem kontroli NIK w tzw. instytucjach gospodarki budżetowej (IGB) poszczególnych resortów. IGB zostały powołane w miejsce tzw. gospodarstw pomocniczych na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Jak mówił w środowej debacie poseł Paweł Arndt (PO), IGB nie spełniały swoich zadań, jak wykazała kontrola NIK, więc zaszła potrzeba zmian w prawie.

d3crzy9

Według NIK - jak wynika z uzasadnienia - nowe jednostki nie przyczyniły się do poprawy efektywności i przejrzystości finansów publicznych, a wręcz nastąpiło pogorszenie efektywności ich działalności w stosunku do gospodarstw pomocniczych. Ponadto większość IGB nie była zdolna do samofinansowania, a nawet nastąpiło uszczuplenie ich majątku. Wreszcie większość IGB, również wbrew planom, działała wyłącznie na rzecz własnych organów założycielskich.

Wynikało to, jak wskazała NIK, m.in. z luk prawnych, które senacki projekt ma wypełnić. Dotąd IGB różnie interpretowały m.in. zapisane w ustawie o finansach publicznych pojęcie "środków z poprzedniego okresu". W obecnie obowiązującej ustawie nie zostało też sprecyzowane, jakie ma być źródło pokrycia strat IGB.

Jak wyjaśniał w debacie sprawozdawca Zenon Durka (PO), senacka inicjatywa doprecyzowuje m.in., że pod pojęciem "środków z poprzedniego okresu" należy rozumieć zyski wypracowane w poprzednich latach przez instytucje gospodarki budżetowej poszczególnych resortów. Określa także, że "koszty instytucji gospodarki budżetowej mogą być ponoszone tylko w ramach uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków pieniężnych z poprzednich okresów, pozostających w dyspozycji gospodarki budżetowej".

Dopuszcza - za zgodą organu założycielskiego, wydaną w porozumieniu z resortem finansów - że w czasie roku budżetowego IGB będą mogły dokonywać zmian w planie finansowym, polegających na zwiększeniu kosztów ponad planowane przychody, jednak "nie więcej niż o środki pieniężne z poprzednich okresów, pozostające w dyspozycji instytucji gospodarki budżetowej". Zakłada też, że do zadań dyrektora każdej IGB należeć będzie przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności instytucji.

Posłowie zaakceptowali w piątek dwie poprawki do ustawy. Pierwsza zakłada, że zysk pozostający w dyspozycji IGB, który przed dniem wejścia w życie ustawy zwiększył fundusz instytucji gospodarki budżetowej, będzie przenoszony na fundusz zapasowy. Druga poprawka przesądza, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.

Teraz ustawa wróci do Senatu.

d3crzy9

Podziel się opinią

Share
d3crzy9
d3crzy9