Trwa ładowanie...
d1s9jz0

Sejm znowelizował ustawę o ofercie publicznej

25.01. Warszawa (PAP) - Sejm znowelizował w piątek ustawę o ofercie publicznej. Nowelizacja zakłada uproszczenie obowiązków informacyjnych dotyczących niektórych rodzajów ofert...
Share
d1s9jz0

25.01. Warszawa (PAP) - Sejm znowelizował w piątek ustawę o ofercie publicznej. Nowelizacja zakłada uproszczenie obowiązków informacyjnych dotyczących niektórych rodzajów ofert publicznych.

W głosowaniu wzięło udział 452 posłów; za przyjęciem noweli głosowało 297 posłów, 139 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu.

Posłowie wprowadzili do nowelizacji jedną poprawkę zgłoszoną przez PO, która dotyczy terminu ważności memorandum informacyjnego. Przewiduje ona m.in., że "emitent lub sprzedający, zapewniając należytą ochronę interesów inwestorów ustala termin ważności memorandum informacyjnego, który (...), nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia memorandum do publicznej wiadomości".

d1s9jz0

Nowelizacja przewiduje uproszczenie obowiązków informacyjnych związanych z niektórymi rodzajami ofert publicznych, a także umożliwienie stosowania przez emitentów w Polsce konstrukcji tzw. oferty kaskadowej. Jej istotą jest to, że emitent sprzedaje papiery wybranej lub wybranym instytucjom finansowym, które odsprzedają te papiery kolejnym instytucjom finansowym, tworząc tym samym kolejne poziomy kaskady, na końcu której papiery są sprzedawane inwestorom detalicznym.

W nowych przepisach zapisano ponadto rozszerzenie formy i treści podsumowania prospektu emisyjnego. Po zmianach powinno ono stanowić podstawowe źródło informacji dla inwestorów detalicznych, aby umożliwić im podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

W przypadku, gdy oferta jest dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, przepisy wprowadzą obowiązek dokonywania wpłat z tytułu zapisów na akcje nowej emisji na wydzielony rachunek bankowy tej firmy. Chodzi o zabezpieczenie interesów inwestorów uczestniczących w ofercie publicznej.

Nowela zakazuje też publicznego poszukiwania inwestorów w przypadku oferty niepublicznej. Natomiast w przypadku oferty publicznej prowadzonej bez prospektu, emitent/sprzedający będzie zobowiązany uzyskać akceptację Komisji Nadzoru Finansowego dla treści materiałów promocyjnych.

Zmiany przepisów odnoszą się też do sankcji karnych i administracyjnych w celu zwiększenia efektywności systemu nadzoru nad ofertami publicznymi oraz spójności systemu kar administracyjnych i sankcji karnych.

Ustawa trafi teraz do Senatu. (PAP)

rbk/ mmu/ pad/ jra/ ana/

d1s9jz0

Podziel się opinią

Share
d1s9jz0
d1s9jz0