Trwa ładowanie...
d4mzrqg
d4mzrqg
espi

SEKA - Podpisanie porozumienia do istotnej umowy (3/2015) - EBI

SEKA - Podpisanie porozumienia do istotnej umowy (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4mzrqg

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie porozumienia do istotnej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SEKA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 stycznia br. Emitent podpisał porozumienie o przedłużeniu okresu obowiązywania istotnej umowy do 30 kwietnia br. Umowa o której mowa miała ulec rozwiązaniu z dniem 31 stycznia 2015 r. o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2014 z dnia 6 grudnia 2014 r. Umowa dotyczy świadczenia przez SEKA S.A. usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przed pożarem w zakładach klienta za miesięcznym wynagrodzeniem naliczanym w zależności od liczby obsługiwanych placówek. Umowa przewiduje także wynagrodzenie Emitenta z tytułu koordynacji ww. usług oraz wynagrodzenie za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planem ewakuacji na żądanie klienta. Szacunkowa wartość ww. umowy liczona za okres 5 lat przekracza wartość 20% kapitałów własnych SEKA S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Bronder prezes zarządu
Łukasz Zaczkowski członek zarządu ds. operacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mzrqg

Podziel się opinią

Share
d4mzrqg
d4mzrqg