Trwa ładowanie...
d1ut0s4
espi
25-07-2013 07:50

SEKO S.A. - Udział funduszu zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE w ogólnej liczbie głosów na Wal...

SEKO S.A. - Udział funduszu zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki (37/2013)

Share
d1ut0s4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SEKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udział funduszu zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 24 lipca 2013 r. zawiadomienia od PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku - Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) informującego, iż PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej zwany "PKO OFE"), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, na dzień 19 lipca 2013 r., w związku z zakończeniem likwidacji Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT (zwanego dalej "OFE POLSAT") i przejęciem w tym dniu przez PKO OFE aktywów OFE POLSAT, liczba akcji spółki SEKO Spółka Akcyjna wyniosła 414 028 (słownie: czterysta czternaście tysięcy dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 6,2260% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a liczba głosów z powyższych akcji wynosi 414
028 (słownie: czterysta czternaście tysięcy dwadzieścia osiem), co stanowi 6,2260% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji OFE POLSAT, PKO OFE posiadał 3541 (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden) akcji Spółki (co stanowiło 0,0532% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dające prawo do 3541 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 0,0532% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaś OFE Polsat posiadał 410 487 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki (co stanowiło 6,1727% udziału w kapitale zakładowy spółki), dających prawo do 410 487 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki (stanowiących 6,1727% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Spółki). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ut0s4

| | | SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SEKO S.A. | | Spożywczy ( spo ) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 89-620 | | Chojnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zakładowa | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48523950600 | | +48523967350 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | seko@sekosa.pl | | www.rybki-seko.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5860102990 | | 190601172 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-25 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2013-07-25 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ut0s4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ut0s4