Trwa ładowanie...

Senacka komisja finansów za 13. poprawkami do budżetu na 2014 r.

Podczas czwartkowych obrad senackiej komisji finansów jej członkowie
poparli 13 z 97 poprawek zaproponowanych do ustawy budżetowej na 2014 r. Jedna z nich zakłada wpłatę do budżetu państwa 800 mln zł z Lasów Państwowych.

Senacka komisja finansów za 13. poprawkami do budżetu na 2014 r.Źródło: Fotolia
d8hbdpz
d8hbdpz

Poprawkę tę złożył podczas czwartkowych obrad Senatu Kazimierz Kleina (PO). Zakłada ona, że z budżetu Lasów Państwowych trafi wpłata do budżetu państwa w wysokości 800 mln zł. Większość tej kwoty, bo 650 mln zł ma być przeznaczonych na finansowanie rozwoju i modernizacji dróg lokalnych.

Inna poprawka zgłoszona przez senatora Kleinę i poparta przez komisję dotyczy wsparcia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" kwotą 3 mln zł, Kopalni Soli "Wieliczka" - 10 mln zł oraz Kopalni Soli "Bochnia" - 7 mln zł. Środki na ten cel miałyby pochodzić m.in. z wydatków na Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowe Biuro Wyborcze, czy funduszu wsparcia finansowania inwestycji.

Uznanie zyskała też poprawka Kleiny, która mówi o przesunięciu wewnątrz planu finansowego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 150 tys. zł, które mają być przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe.

Komisja poparła też poprawkę złożoną przez senator Andżelikę Możdżanowską (PSL), która mówi o rozszerzeniu jednej z rezerw celowych dotyczących wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą z kwotą na ten cel do 6 mln zł.

d8hbdpz

Komisja ponownie pozytywnie zaopiniowała poprawki, którymi zajmowała się przed tygodniem. Uznanie zyskał wniosek, by 649 tys. zł przeznaczyć na wydatki Rzecznika Praw Obywatelskich. Pieniądze te miałyby pochodzić ze zmniejszenia wydatków sądów apelacyjnych w całej Polsce.

Komisja poparła też poprawkę, która zmniejsza o 570 tys. zł kwotę dotacji i subwencji na centra kultury i sztuki. Pieniądze te miałyby zostać przeznaczone na rezerwę związaną z dofinansowaniem budowy pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Komisja pozytywnie zaopiniowała też poprawkę, zgodnie z którą prawie 5 mln zł z budżetu ministra kultury ma trafić na wydatki bieżące archiwów państwowych. Dzięki temu o 4,2 mln zł wzrosłaby pula na wynagrodzenia pracowników archiwów.

Inna poprawka, który zyskała poparcie komisji mówi, by ponad 5,5 mln zł z tzw. rezerwy ogólnej przesunąć na wydatki prokuratur. Zasadnicza część tej kwoty byłaby przeznaczona na wynagrodzenia prokuratorów i asesorów.

d8hbdpz

Uznanie komisji zyskała też poprawka, by 3 mln zł przeznaczyć na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży. Pieniądze te miałyby pochodzić ze zmniejszenia wydatków Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Zgodnie z inną poprawką zaakceptowaną przez komisję, 500 tys. zł z budżetu tego sądu należałoby przekazać na wydatki samorządowych kolegiów odwoławczych.

Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł.

Przygotowując projekt budżetu rząd założył, że PKB wzrośnie w przyszłym roku o 2,5 proc. wobec spodziewanych 1,5 proc. w br. Przyjęto, że inflacja wyniesie 2,4 proc.; wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,5 proc., zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 0,1 proc., a spożycie prywatne wzrośnie o 4,6 proc.

Konstytucja mówi, że Senat ma 20 dni na prace nad budżetem. Ewentualne poprawki izba ma zgłosić do 12 stycznia. Zostaną one rozpatrzone przez Sejm na posiedzeniu 22-24 stycznia. Ustawa budżetowa ma zostać przekazana prezydentowi 27 stycznia. Zgodnie z konstytucją ma on siedem dni na podpisanie budżetu.

d8hbdpz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d8hbdpz