Trwa ładowanie...
d1bvw8r

Senat: bez poprawek do ulgi podatkowej dla inwestujących w innowacje

Ulga podatkowa dla inwestujących w innowacje będzie obowiązywać dwa lata - zakłada nowela dotycząca wspierania innowacyjności. Izba nie zaproponowała do niej poprawek. Teraz noweli trafi do prezydenta.

Share
d1bvw8r

Nowela wprowadza zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych na badania i rozwój - podlegających odliczeniu. Zaproponowano odliczenie kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania oraz inne ich limity.

Kwota kosztów kwalifikowanych nie mogłaby przekroczyć wielkości 10, 20 i 30 proc. w zależności od rodzaju poniesionych wydatków i wielkości przedsiębiorstw. Jednocześnie ulga dla podmiotów venture capital miałaby obowiązywać dwa lata.

Celem propozycji jest wprowadzenie definicji venture capital, tzw. spółki kapitałowej podwyższonego ryzyka oraz zwolnienie dochodów takiej spółki z CIT z tytułu zbycia udziałów. Według projektodawcy definicja ta powinna preferować małe fundusze (o wartości aktywów nieprzekraczającej 50 mln euro) i dotyczyć tylko prowadzenia działalności inwestycyjnej na nieregulowanym rynku.

d1bvw8r

Propozycja zakłada też wspieranie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, ma do tego prowadzić m.in. zastąpienie ulgi na nabycie nowych technologii ulgą na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

Regulacja zmierza do ułatwienia rozporządzania majątkiem przez uczelnie, instytuty badawcze i Polską Akademię Nauk. Postuluje m.in. podniesienie progów - z 20 tys. do 134 tys. euro - wartości rynkowej majątku PAN, którym Akademia może rozporządzać samodzielnie. Zawiera też propozycje mające na celu ułatwienie zatrudnienia w strukturach instytutów badawczych i uczelni młodych naukowców i zagranicznych specjalistów. Dotyczy także ułatwienia podejmowania studiów w Polsce przez obcokrajowców.

Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem art. 6, który ma obowiązywać od 1 października 2016 r.

d1bvw8r

Podziel się opinią

Share
d1bvw8r
d1bvw8r