Trwa ładowanie...
d383fjf

SERENITY S.A. - Zbycie akcji SERENITY S.A. przez osobę zarządzającą. (2/2012)

SERENITY S.A. - Zbycie akcji SERENITY S.A. przez osobę zarządzającą. (2/2012)

Share
d383fjf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012 r.
Data sporządzenia: 2012-01-02
Skrócona nazwa emitenta
SERENITY S.A.
Temat
Zbycie akcji SERENITY S.A. przez osobę zarządzającą.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd SERENITY S.A, działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przekazuje do publicznej wiadomości, iż w przepisanym prawie terminie otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w art. 160. ust.1 w/w ustawy o zbyciu przez Prezesa Zarządu ? Pana Piotra Nalepę 210.000.000 akcji serii A4 Spółki. Nabycie miało miejsce w trybie transakcji pozasesyjnej (pozagiełdowej) wraz ze ziszczeniem się warunków umowy zawartej w dniu 28 października 2011 roku, od których uzależnione było zbycie akcji Spółki w łącznej ilości: 210.000.000 (słownie: dwieście dziesięć milionów) akcji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d383fjf

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Marek Bylina Dyrektor Zarządzający

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d383fjf

Podziel się opinią

Share
d383fjf
d383fjf