Trwa ładowanie...
d2iym4m

SESCOM S.A. - Korekta raportu ESPI nr 4/2014 (10/2014)

SESCOM S.A. - Korekta raportu ESPI nr 4/2014 (10/2014)

Share
d2iym4m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SESCOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu ESPI nr 4/2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o otrzymaniu od Członka Rady Nadzorczej SESCOM S.A., będącego jednocześnie osobą mającą dostęp do informacji poufnych Emitenta (art. 160 ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), korekty zawiadomienia o nabyciu, w dniu 13 lutego 2014 roku, akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej wskazał, iż w zawiadomieniu omyłkowo została wskazana błędna liczba nabytych, przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej, akcji. Było: W wykonaniu obowiązku określonego w art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Członek Rady Nadzorczej poinformował, iż podmiot blisko z nim związany w dniu 13 lutego 2014 roku dokonał nabycia poza rynkiem regulowanym łącznie 81.250 akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) o łącznej wartości nominalnej 81.250 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), każda po średniej cenie nabycia 5 zł (pięć złotych). Jest: W
wykonaniu obowiązku określonego w art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Członek Rady Nadzorczej poinformował, iż podmiot blisko z nim związany w dniu 13 lutego 2014 roku dokonał nabycia poza rynkiem regulowanym łącznie 80.963 akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 zł, o łącznej wartości nominalnej 80.963 zł każda po średniej cenie nabycia 5 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2iym4m

| | | SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SESCOM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-244 | | GDAŃSK | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRUNWALDZKA | | 82 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 58 761 29 60 | | +48 58 761 29 61 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9571006288 | | 220679145 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Sławomir Halbryt Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2iym4m

Podziel się opinią

Share
d2iym4m
d2iym4m