Trwa ładowanie...
d423pxc

SEVENET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S....

SEVENET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 10 kwietnia 2014 roku. (5/14)

Share
d423pxc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 14 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SEVENET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 10 kwietnia 2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także mając na uwadze §38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 10 kwietnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 13:00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZA; 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4. Wybór Przewodniczącego NWZA; 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członka 5 ( pięcioosobowej) Rady Nadzorczej SEVENET S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. za pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej i wykonywanie obowiązków członków Rady Nadzorczej, poprzez zmianę obowiązującej w tym zakresie uchwały nr 28 z dnia 27.11.2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. 9. Wolne wnioski; 10. Zamknięcie Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzdlaosobyfizycznej-umieszczeniesprawywporzadkuobrad.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzdlaosobyfizycznej-zgloszenieprojektuuchwaly.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzdlaosobyinnejnizosobafizyczna-umieszczeniesprawywporzadku_obrad.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENET_formularzdlaosobyinnejnizosobafizyczna-zgloszenieprojektuuchwaly.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzpelnomocnictwa_-NWZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENET_formularzpozwalajacynawykonywanieprawaglosuprzez_pelnomocnika.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENET_ogloszenieozwolaniu_NWZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | SEVENET_projekt uchwał_NWZA.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423pxc

| | | SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SEVENET S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-299 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Galaktyczna | | 30A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (58) 340 04 00 | | +48 (58) 340 04 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-22-02-053 | | 191368157 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Rafał Chomicz Prezes Zarządu
2014-03-13 Piotr Serkowski Wicerezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423pxc

Podziel się opinią

Share
d423pxc
d423pxc