Trwa ładowanie...
d2hq5ol

SFINKS POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu umowy wsparcia z Sylwestrem Cacek, ING Bank Śląski S...

SFINKS POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu umowy wsparcia z Sylwestrem Cacek, ING Bank Śląski S.A. oraz PKO BP S.A. (1/2013)

Share
d2hq5ol

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy wsparcia z Sylwestrem Cacek, ING Bank Śląski S.A. oraz PKO BP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", Spółka") z siedzibą w Piasecznie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2012 z dnia 21.12.2012 r. oraz raportu bieżącego 29/2012 z dnia 21.12.2012 r. dotyczących zawarcia Aneksów do Umów Restrukturyzacyjnych z PKO BP S.A. oraz ING Bankiem Śląskim S.A., w celu realizacji postanowień zawartych w tych aneksach informuje, iż w dniu 02 stycznia 2013 r. powzięła informację o zawarciu pomiędzy Panem Sylwestrem Cackiem ("Akcjonariusz"), w/w bankami oraz Sfinks Polska S.A. umowy wsparcia z dnia 31.12.2012 r. na mocy której Akcjonariusz zobowiązał się dofinansować lub spowodować dofinansowanie Spółki do dnia 31.03.2013 r. kwotą nie mniejszą niż 6.000.000,00 zł oraz do dnia 30.06.2014 r. kwotą nie mniejszą niż 4.000.000,00 zł, przy czym co do drugiej z tych kwot obowiązek ten powstanie, jeśli spełni się jeden z poniższych warunków: - nieterminowa spłata zobowiązań Sfinks określonych w Umowach Restrukturyzacyjnych z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz PKO BP S.A. ("Umowy") lub
brak spłaty zgodnie z warunkami wskazanymi w tych umowach - złożenie przez Spółkę wniosku o zmianę terminów lub warunków spłat zobowiązań wynikających z Umów - naruszenie przez Sfinks postanowień Umów. Przedmiotowe dofinansowanie ma nastąpić albo poprzez zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej lub w formie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Pozostałe warunki finansowe nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w danego typu umowach. Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi realizację zobowiązań wynikających z Umów restrukturyzacyjnych z PKO BP S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hq5ol

| | | SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SFINKS POLSKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-500 | | Piaseczno | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętojańska | | 5a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 702 71 01 | | +48 22 702 71 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@sfinks.pl | | www.sfinks.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7251752913 | | 472247798 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Sławomir Pawłowski Wiceprezes Zarządu
2013-01-02 Bogdan Bruczko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hq5ol

Podziel się opinią

Share
d2hq5ol
d2hq5ol