Trwa ładowanie...
d1yu950

SFINKS POLSKA S.A. - Uzupełnienie informacji o niepodjęciu uchwał przez NWZ w dniu 31 stycznia 20...

SFINKS POLSKA S.A. - Uzupełnienie informacji o niepodjęciu uchwał przez NWZ w dniu 31 stycznia 2011 r. (10/2011)

Share
d1yu950

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie informacji o niepodjęciu uchwał przez NWZ w dniu 31 stycznia 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka", "Sfinks") w uzupełnieniu RB 10/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. podaje do publicznej wiadomości informację nt. uchybienia formalnego,które spowodowało brak zdolności walnego zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał i zamknięcie obrad NWZ przed podjęciem głosowania projektów uchwał zgromadzenia w dniu 31 stycznia 2011 r. Uchybieniem formalnym było niezałączenie do raportu bieżącego RB 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r., w którym Spółka dokonała zwołania przedmiotowego NWZ projektów uchwał walnego zgromadzenia. W dniu zwołania NWZ projekty te ukazały się jedynie na stronie internetowej Spółki.W związku z powyższym uzupełnieniem pełna treść raportu bieżącego nr 10/2011 brzmi jak następuje:"Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka", "Sfinks") informuje, iż w dniu 31 stycznia 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., w trakcie którego nie doszło do podjęcia żadnych uchwał. Po otwarciu zgromadzenia dokonano wyboru Przewodniczącego NWZ przez aklamację.
Następnie, ze względu na formalne uchybienie w zwołaniu NWZ, Przewodniczący zgromadzenia stwierdził brak prawidłowości zwołania NWZ, a w konsekwencji brak zdolności zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał. Następnie Przewodniczący zamknął obrady walnego zgromadzenia. Uchybieniem formalnym było niezałączenie do raportu bieżącego RB 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r., w którym Spółka dokonała zwołania przedmiotowego NWZ projektów uchwał walnego zgromadzenia. W dniu zwołania NWZ projekty te ukazały się jedynie na stronie internetowej Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yu950

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Mariola Krawiec-Rzeszotek Prezes zarządu
2011-02-09 Jacek Woźniewicz Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yu950

Podziel się opinią

Share
d1yu950
d1yu950