Trwa ładowanie...
dsozk30
espi

SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie aneksów do umów restrukturyzacyjnych z ING Bank Śląski S.A., PKO BP...

SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie aneksów do umów restrukturyzacyjnych z ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. (45/2010)
Share
dsozk30

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów restrukturyzacyjnych z ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu29 grudnia 2010 r. zostały zawarte następujące aneksy do umów restrukturyzacyjnych z bankami ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A.:1. Aneks nr 6 do Umowy Restrukturyzacyjnej z ING Bank Śląski S.A. ("ING") z dnia 8 kwietnia 2009 r., o której Spółka poinformowała w RB 47/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r.2. Aneks nr 5 do Umowy Restrukturyzacyjnej z PKO BP S.A. ("PKO") z dnia 10 kwietnia 2009 r., o której Spółka poinformowała w RB 49/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r.3. Aneks nr 7 do Umowy Kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A. ("Raiffeisen") z dnia 24 lipca 2007 r. z późniejszymi zmianami, o których Spółka poinformowała m.in. w RB 48/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r.Na mocy ww. aneksów strony dokonały zmiany harmonogramu spłat zadłużenia Sfinks Polska S.A. odpowiednio wobec ING, PKO i Raiffeisen ("Banki wierzyciele") w taki sposób, że płatności rat kapitałowo-odsetkowych przypadających na koniec
października 2010, listopada 2010 i grudnia 2010 r. uległy odroczeniu. Zgodnie z postanowieniami aneksów spłata odroczonych rat ma nastąpić w dniu 31 stycznia 2011 r.Odroczenie spłaty rat związane jest z prowadzonymi przez Sfinks od września 2010 r. rozmowami z Bankami wierzycielami, które dotyczą dalszej restrukturyzacji zadłużenia bankowego Spółki.Pozostałe warunki umów restrukturyzacyjnych nie uległy zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-437 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Kościuszki 80/82
(ulica) (numer)
042 6368061 042 6368131
(telefon) (fax)
k.galant@sfinks.pl
(e-mail) (www)
7251752913 472247798
(NIP) (REGON)
dsozk30

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Mariola Krawiec-Rzeszotek Prezes Zarządu
2010-12-30 Jacek Woźniewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsozk30

Podziel się opinią

Share
dsozk30
dsozk30