Trwa ładowanie...
d3vkewk

Składka przypisana PZU wzrosła o 8,5% r/r, zysk spadł o 28,5% r/r w I-III kw.

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) - Składka przypisana brutto PZU w I-III kw. br. wzrosła o 8,5% w skali roku do 13,46 mld zł, zaś zysk netto w tym okresie wyniósł 1,83 mld zł i był niższy o 28,5% r/r, podał ubezpieczyciel.

Share
d3vkewk

PZU podało, że wzrost sprzedaży dotyczył przede wszystkim: operacji za granicą (+620,02 mln zł), w tym głównie dzięki składce zebranej przez zakupione w 2014 roku spółki; składki regularnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (+111,87 mln zł) - głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych) oraz pozyskania składki w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej (nowi klienci w ubezpieczeniach ambulatoryjnych oraz sprzedaż wariantów produktu lekowego).

Składka wzrosła także w ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego (+307,75 mln zł) głównie dzięki składce zebranej przez Link4; ubezpieczeń komunikacyjnych AC w segmencie klienta korporacyjnego w związku ze znacznym wzrostem liczby ubezpieczeń przy spadku średniej składki.

"Jednocześnie odnotowano spadki składki przypisanej brutto w: ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej oraz od ognia i innych szkód majątkowych w segmencie klienta korporacyjnego, w efekcie finalizacji kilku dużych przetargów i zawarcia umów na ubezpieczenie 2015 roku w grudniu 2014 roku; indywidualnych produktach inwestycyjnych w kanale bancassurance" - czytamy w raporcie kwartalnym.

d3vkewk

Dochody z działalności lokacyjnej spadły do 1,39 mld zł wobec 2,18 mld zł rok wcześniej głównie na skutek niższej wyceny aktywów finansowych odsetkowych oraz gorszej koniunktury na rynkach kapitałowych.

"Ponadto, w wynikach na działalności inwestycyjnej w III kwartale 2015 roku ujęto jednorazowy zysk ze sprzedaży spółki PZU Litwa w wysokości 166 971 tys. zł (wpływ na wynik netto 134 515 tys. zł). Transakcja ta została przeprowadzona w związku z rozszerzeniem działalności w krajach bałtyckich poprzez nabycie liderów na rynkach litewskim i łotewskim, celem realizacji warunków dotyczących zgody litewskiego organu antymonopolowego na nabycie spółki Lietuvos Draudimas" - czytamy także.

PZU podało, że wzrost odszkodowań i świadczeń netto o 7,9% r/r do 9,08 mld zł na koniec września wynikał w szczególności ze wzrostu portfela ubezpieczeń grupowych ochronnych, w tym zdrowotnych przy wyższej szkodowości oraz wyższej szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych jako efekt wzrostu średniej szkody oraz zwiększenia liczby szkód zgłoszonych.

Koszty akwizycji w okresie 3 kwartałów 2015 roku wzrosły o 10,6% r/r do 1,74 mld zł w efekcie wyższego poziomu pośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego oraz konsolidacji nabytych w 2014 roku spółek ubezpieczeniowych.

d3vkewk

Wzrost kosztów administracyjnych o 12,9% r/r do 1,19 mld zł na koniec września w głównej mierze wynikał z wyższych kosztów związanych z wdrożeniem strategii 3.0 oraz włączenia do wyników grupy PZU kosztów administracyjnych ponoszonych przez nowo nabyte spółki ubezpieczeniowe.

Zysk z działalności operacyjnej w I-III kw. osiągnął wartość 2,34 mld zł i był niższy o 30,1% r/r. Zmiana ta była spowodowana w szczególności przez: niższy wynik netto z działalności inwestycyjnej, pogorszenie r/r rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych, spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych, niższy wynik w segmencie ubezpieczeń emerytalnych, związany z reformą OFE.

Zysk netto spadł o 28,5% r/r do 1,83 mld zł w I-III kw. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych (efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P oraz wynik na sprzedaży PZU Litwa) wynik netto spadł o 34,6% względem ubiegłego roku.

Skonsolidowane kapitały własne według MSSF na dzień 30 września 2015 roku wynosiły 12, 34 mld zł wobec 12,78 mld zł rok wcześniej.

d3vkewk

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE ) wyniósł 19,1% na koniec września i był niższy o 7,3 pkt proc. w skali roku.

PZU podało, że na porównywalność wyników r/r wpłynęło rozszerzenie działalności w Polsce i krajach bałtyckich w 2014 roku. W ubiegłym roku przejęte spółki kontrybuowały do wyniku grupy PZU od momentu nabycia (pierwsza z przejętych spółek AAS Balta począwszy od 30 czerwca 2014 roku) podczas gdy w wynikach bieżącego roku ujmowane są przez cały okres, przyczyniając się do wyższych względem 2014 roku poziomów poszczególnych pozycji wyniku oraz aktywów i pasywów.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)

d3vkewk

Podziel się opinią

Share
d3vkewk
d3vkewk