Trwa ładowanie...
d3ec66b

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że w 2015 roku zysk netto sektora bankowego wynieść może około 15 mld zł - poinformował PAP Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF.

Share
d3ec66b

- Komisja Nadzoru Finansowego może poszczególnym bankom skorygować wytyczne dotyczące podziału zysku za '14, jednak ocenia, że są banki, które będą w stanie przeznaczyć cały zysk na dywidendę. Banki z portfelami walutowymi nie będą mogły wypłacać dywidend powyżej 100 proc. zysku za dany rok - poinformował przewodniczący KNF.

- KNF chce, by do 11 marca banki oceniły, czy są zainteresowane propozycją KNF dotyczącą przewalutowania kredytów w CHF. Banki, które pozostaną z takimi kredytami, będą musiały lepiej zabezpieczyć kapitałem ryzyko, a działania nadzorcy mogą mieć wpływ na poziom wypłaty dywidendy - poinformował PAP Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF.

- Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że w 2015 roku zaprosi komercyjne banki do restrukturyzacji kolejnych SKOK-ów - poinformował PAP Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF.

d3ec66b

- Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że stopień koncentracji w polskim sektorze bankowym jest wystarczający i optymalny. Polska jest nadal atrakcyjnym miejscem na inwestycje w tym sektorze - poinformował PAP Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF.

- Pożądanym inwestorem dla Raiffeisen Bank Polska byłby inwestor nieobecny dotąd w Polsce, o ratingu nie niższym od dotychczasowego inwestora. KNF zwróci uwagę, czy zobowiązania inwestorskie poprzednika będą przyjęte przez nowego nabywcę - poinformował PAP Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF.

- Skonsolidowany zysk netto grupy LPP wyniósł w czwartym kwartale 2014 r. 245,8 mln zł wobec 182 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

- LPP planuje w I kw. 2016 roku uruchomić pierwsze sklepy nowej marki w Polsce - poinformował Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

d3ec66b

- Dywidenda LPP z zysku wypracowanego w 2014 roku może być wartościowo podobna lub nieznacznie niższa niż rok wcześniej - poinformował wiceprezes grupy Przemysław Lutkiewicz.

- LPP zakłada w 2015 roku wzrost sprzedaży porównywalnej - poinformował wiceprezes grupy Przemysław Lutkiewicz.

- LPP w ciągu miesiąca-dwóch zdecyduje, czy z powodów geopolitycznych nie zrezygnować w 2015 roku z rozwoju w Rosji i na Ukrainie - poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

- Zysk netto Netii w czwartym kwartale 2014 roku wyniósł 160 mln zł i był o 2,3 proc. niższy od konsensusu PAP. Spółka wykonała całoroczne prognozy przychodów, nieco niższe od założonych okazały się skorygowane EBIT i EBITDA.

d3ec66b

- Liczba usług świadczonych przez Netię na koniec czwartego kwartału 2014 roku spadła o 56,9 tys., co oznacza kolejny spadkowy kwartał z rzędu - poinformowała spólka w komunikacie prasowym.

- Netia oczekuje, że w 2015 roku ograniczy spadek przychodów do wartości jednocyfrowej, utrzyma marżę EBITDA, a CAPEX będzie niższy niż na 2014 rok - poinformowali w czwartek przedstawiciele spółki.

- Portfel zamówień Asseco SEE na 2015 r. ma wartość 58,1 mln euro wobec 51,9 mln euro rok wcześniej - podała spółka w prezentacji.

- Zarząd Asseco South Eastern Europe będzie rekomendował, by w formie dywidendy za 2014 r. wypłacić 5 mln euro - poinformował na konferencji prezes Piotr Jeleński.

d3ec66b

- Asseco South Eastern Europe spodziewa się poprawy wyników w 2015 r. - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. Zarząd czuje się komfortowo z konsensusem na 2015 r. zakładającym 2-proc. wzrost zysku netto i 7-proc. wzrost EBITDA.

- Zarząd Apatora deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 0,80 zł brutto na jedną akcję - podał Apator w komunikacie. Spółka wypłaciła już w grudniu zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 0,3 zł na akcję, więc do wypłaty pozostało 0,5 zł na akcję.

- Apator prognozuje na 2015 rok 95 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 790 mln zł przychodów - poinformowała spółka w komunikacie.

- Apator w perspektywie kilku najbliższych tygodni może poinformować o "drobnej" akwizycji za granicą - poinformował na konferencji Andrzej Szostak, prezes Apatora. Tegoroczny CAPEX sięgnie ok. 30 mln zł.

d3ec66b

- Dolnośląskie Surowce Skalne złożyły do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

- Prezes Trakcji PRKiI Roman Przybył złożył rezygnację z pełnionego stanowiska - poinformowała spółka w komunikacie. Zgodnie z decyzją rady nadzorczej, obowiązki prezesa pełnić będzie Jarosław Tomaszewski, dyrektor finansowy i dotychczasowy wiceprezes.

- Grupa EM&F prowadzi rozmowy z kilkoma inwestorami chętnymi na zakup szkół językowych - poinformował PAP Krzysztof Rabiański, prezes spółki. Ocenia, że do podpisania umowy sprzedaży może dojść w maju, czerwcu. Do końca pierwszego kwartału grupa chce zamknąć większość sklepów modowych.

- Grupa EM&F liczy w tym roku na ustabilizowanie przepływów pieniężnych. Chce zwiększać poziom EBITDA - poinformował PAP Krzysztof Rabiański, prezes spółki.

d3ec66b

- Zakończenie badań klinicznych nad lekiem MabionCD20 wydłuży się o ok. 3 miesiące względem wcześniejszego harmonogramu - wynika z wypowiedzi przedstawicieli Mabionu.

- Transakcja nabycia przez Alior Bank akcji Meritum Banku została zamknięta - poinformował Alior w komunikacie.

- Rada nadzorcza Elzabu wyraziła zgodę na przyjęcie przez spółkę programu emisji obligacji o wartości do 50 mln zł - podał Elzab w komunikacie.

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

d3ec66b

Podziel się opinią

Share
d3ec66b
d3ec66b