Trwa ładowanie...
dvw7zb2

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

- PZU pracuje nad nową strategią i polityką dywidendową, szczegóły swoich planów rozwojowych chce przedstawić najpóźniej wraz z wynikami za pierwsze półrocze 2016 roku. PZU zakłada, że pozostanie spółką dostarczającą atrakcyjny strumień dywidend - poinformował PAP Sebastian Klimek, członek zarządu PZU.

Share
dvw7zb2

- BGŻ BNP Paribas połączył się z Sygma Bankiem i rozpoczął proces rebrandingu. Bank planuje, że fuzja operacyjna będzie przeprowadzona do końca roku - poinformował Tomasz Bogus, prezes banku.

- JSW zobowiązała się wobec obligatariuszy do wykupu w latach 2016-2018 obligacji o łącznej wartości 150 mln zł, ok. 50 mln zł rocznie, a począwszy od 2019 r. w kwocie nie mniejszej niż 178 mln zł rocznie - podała spółka w komunikacie.

- ING BSK sprzedał swoją ekspozycję na dług JSW pozostałym obligatariuszom spółki ze "znaczącym" dyskontem - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC w maju 2016 r. wyniosły ponad 292 mln zł i były o 44,1 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

dvw7zb2

- Nie spełniły się warunki zawieszające umowę kupna udziałów Gorenje Surovina przez Tesla, spółkę zależną Elemental Holding, w związku z czym Tesla powiadomiła Gorenje o zamiarze rozwiązania umowy - podał Elemental Holding w komunikacie. Gorenje nie zgadza się z tym stanowiskiem.

- Jeśli oferta publiczna spółki zależnej Redanu, TXM, nie zostanie przeprowadzona do 31 marca 2017 r. wówczas akcjonariusze spółki podejmą działania zmierzające do sprzedaży jej akcji inwestorowi strategicznemu lub finansowemu - wynika z opublikowanego właśnie aneksu do umowy inwestycyjnej zawartej między akcjonariuszami firmy w sierpniu 2014 r.

- Grupa Lotos szacuje, że modelowa marża rafineryjna spółki w maju 2016 roku wyniosła 4,42 USD/bbl wobec 4,27 USD/bbl w kwietniu 2016 r. - poinformowała firma na swojej stronie internetowej.

- W ramach trzeciej zrealizowanej w tym roku emisji Getin Noble Bank sprzedał wszystkie spośród oferowanych siedmioletnich obligacji korporacyjnych. Ostateczna wartość emisji wyniosła 50 mln zł - podał bank w komunikacie.

dvw7zb2

- W przetargu organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich Pamapol złożył "najkorzystniejszą ofertę cenową" w dwóch z zadań częściowych objętych przetargiem. Łączna wartość oferty złożonej przez spółkę wynosi ok. 50 mln zł brutto - podał Pamapol w komunikacie.

- Geotrans, spółka działająca w branży ochrony środowiska, chce przejąć podmiot z branży inżynieryjnej i wejść w sektor robót budowlano-montażowych, szczególnie dla firm z branży wodno-kanalizacyjnej - podał Geotrans w komunikacie.

- Do końca grudnia 2016 r. PKP Intercity chce wydać 311 mln zł na naprawę i modernizację wagonów oraz lokomotyw - podała spółka w komunikacie. W ciągu najbliższych lat planuje inwestycje w tabor na poziomie 1,8 mld zł.

- Polimex-Mostostal zidentyfikował szereg ryzyk technicznych związanych z budową bloku w Kozienicach. Spółka szacuje, że wzrost całkowitych kosztów związanych z tymi ryzykami wynosi około 130 mln zł. Obecnie spółka analizuje wpływ tych informacji na sytuację finansową oraz na wyniki - podał Polimex w komunikacie.

dvw7zb2

- PKN Orlen sprzedaje siedmioletnie euroobligacje o wartości 750 mln euro z rentownością 250 pb powyżej mid-SWAP - podała agencja Bloomberg.

- Mostostal Zabrze podpisał umowę sprzedaży części nieruchomości położonej w Katowicach jednocześnie odstępując od jednej z umów objętej pakietem przedwstępnych umów sprzedaży zawartych ze spółkami celowymi należącymi do grupy Pinnacle dotyczącej tej nieruchomości - podała spółka w komunikacie prasowym.

- W wezwaniu na zakup akcji Magellana kupiono 6.526.941 akcji spółki - informuje pośredniczący w wezwaniu Trigon DM. Według obliczeń PAP akcje te stanowią 97,1 proc. pakietu, który chciał kupić wzywający.

- Zarząd spółki Abak rekomenduje walnemu wypłatę dywidendy w wysokości 188.633,20 zł, co daje 0,07 zł na jedną akcję - informuje spółka.

dvw7zb2

- Echo Investment sprzedało Redefine Properties udziały w Echo Prime Properties stanowiące 54,8 proc. w kapitale zakładowym za 124,8 mln euro - podało Echo Investment w komunikacie.

- Giełda Praw Majątkowych Vindexus chce, by z zysku za 2015 rok wypłacić akcjonariuszom 0,125 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 1,45 mln zł - wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 29 czerwca.

- 11 bit studios liczy, że płatny dodatek (DLC) do gry "This War of Mine" w wersji na komputery PC, który w środę trafił do sprzedaży, będzie miało znaczący wpływ na tegoroczne wyniki - podała spółka w komunikacie.

============================= * Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl. (PAP) =============================

dvw7zb2

Podziel się opinią

Share
dvw7zb2
dvw7zb2