Trwa ładowanie...
ddq606j
espi

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)
Share
ddq606j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SKYLINE INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skyline Investment S.A. (dalej "Spółka") niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:18 marca 2011 r.?jednostkowy raport roczny za 2010 r.18 marca 2011 r.?skonsolidowany raport roczny za 2010 r.13 maja 2011 r.?skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r.31 sierpnia 2011 r.?skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r.10 listopada 2011 r.?skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r.Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie"), Spółka informuje, że raporty za I i III kwartał 2011 r. oraz raport za I półrocze 2011 r., stanowić będą rozszerzone skonsolidowane raporty okresowe i zawierać będą również skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za dany okres.Zgodnie z § 101
ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, Spółka nie będzie natomiast przekazywać do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2010 r. oraz za II kwartał 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3b
(ulica) (numer)
22 / 859 17 80 22 / 859 17 90
(telefon) (fax)
konsulting@skyline.com.pl www.skyline.com.pl
(e-mail) (www)
951-17-74-724 012865877
(NIP) (REGON)
ddq606j

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Jerzy Rey Prezes Zarzadu Jerzy Rey
2011-01-28 Paweł Maj Członek Zarzadu Paweł Maj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddq606j

Podziel się opinią

Share
ddq606j
ddq606j