Trwa ładowanie...
d380b9n
Dom Maklerski BZ WBK
futures

Słaba końcówka

W minionym tygodniu obóz byków miał jak wiadomo wyraźne problemy z przełamaniem strefy oporu Fibonacciego: 2333 – 2339 pkt. Pomimo dotarcia kontraktów do ważnego węzła podażowego na rynku nie mogło jednak dojść do wykrystalizowania się ruchu korekcyjnego. Ostatecznie taka próba została zainicjowana, ale fala spadkowa wytraciła swój impet już w rejonie zniesienia 14.6% całego impulsu popytowego (był to zatem jedynie drobny incydent podażowy).
Share
Słaba końcówka
Źródło: DM BZ WBK
d380b9n

Przypominam te wydarzenia, gdyż wczorajsze otwarcie wypadło ponad zakresem cenowym: 2333 – 2339 pkt., co sugerowało znaczący wzrost aktywności popytu (dodatkowo na wykresie pojawiła się sporych rozmiarów luka hossy). Już na samym wstępie sesji obóz popytowy w dość dobitny sposób (analizując tę kwestię przez pryzmat techniki) zaakcentował zatem swój obecność. To z kolei sugerowało, że sesja powinna ułożyć się po myśli byków.

Istotnym czynnikiem było z pewnością także to, że strefa: 2333 – 2339 pkt. zaczęła pełnić na wykresie rolę zapory popytowej. Jak wiadomo ważne obszary cenowe Fibonacciego często zamieniają się swoimi rolami, co generalnie traktuje się jako zapowiedź kontynuacji bieżącej tendencji rynkowej.

 (fot. DM BZ WBK)
Źródło: (fot. DM BZ WBK)

Ostatecznie bykom rzeczywiście udało się zainicjować kolejny ruch cenowy, a wizualnym potwierdzeniem wzrostu presji popytowej na rynku terminowym był test bariery podażowej 2363 pkt. wytyczonej na bazie zniesienia 113% (filtr cenowy dla szczytu uformowanego 5. grudnia). Było to z pewnością spore osiągnięcie byków, jednak z racji wybicia się kontraktów ponad ważną barierę cenową Fibonacciego: 2333 – 2339 pkt. należało oczekiwać, że popyt w jeszcze wyrazistszy sposób zaakcentuje swoją obecność (co generalnie znalazło potwierdzenie w rzeczywistości, choć trzeba przyznać, że sesja chwilami przeobrażała się w bardzo nudne i monotonne widowisko).

d380b9n

W końcowej fazie handlu, za sprawą pogorszenia się nastrojów za oceanem, doszło jednak do gwałtownego wzrostu presji podażowej. Odzwierciedleniem tego był silny ruch kontrujący, w następstwie czego kontrakty ponownie znalazły się w rejonie zapory cenowej Fibonacciego: 2333 – 2339 pkt. Na wykresie ukształtował się natomiast sporych rozmiarów górny cień obrazujący zmianę nastawienia inwestorów do handlu.

Ostatecznie zamknięcie marcowej serii kontraktów uplasowało się na poziomie 2349 pkt. Stanowiło to wzrost wartości FW20H12 w stosunku do poniedziałkowej ceny odniesienia wynoszący 0.82%.

Z załączonego wykresu wynika, że fala wzrostowa wytraciła wczoraj swój impet w okolicy niebieskiej median line, a także przebiegającej w tym rejonie zielonej linii kanału trendowego. Po przełamaniu strefy: 2333 – 2339 pkt. nie doszło zatem do konfrontacji w kolejnym węźle podażowym Fibonacciego: 2392 – 2397 pkt. zbudowanym na bazie zniesienia 78.6%. Nie zawsze jednak mamy do czynienia z tak komfortową i przejrzystą sytuacją, że po zanegowaniu danej strefy Fibonacciego rynek w szybkim tempie osiąga kolejny węzeł cenowy. Na pewno zdecydowanie precyzyjniej zadziałała tutaj analogiczna zapora cenowa na WIG-u 20 (mam na myśli eksponowany przeze mnie w komentarzach online zakres: 2360 – 2363 pkt., który został właściwie wczoraj przetestowany).

Górny cień świecy w połączeniu z naruszeniem median line (kolor fioletowy) jest w moim odczuciu dość niepokojącym zjawiskiem. Trzeba również przyznać, że tak naprawdę niewiele zabrakło do osiągnięcia pułapu cenowego: 2392 – 2397 pkt. na FW20H12. Oczywiście na tym etapie wydarzeń rynkowych nie ma sensu formułować jakichś kategorycznych opinii odnośnie zmiany rynkowego trendu, niemniej pewne wstępne sygnały techniczne sugerujące możliwość wzrostu presji podażowej zostały wczoraj wygenerowane.
W tym kontekście zwróciłbym uwagę na wyeksponowany na wykresie przedział cenowy: 2315 – 2319 pkt. Ponieważ przebiegają tutaj także: median line i linia kanału trendowego, zanegowanie w/w zapory popytowej mogłoby wskazywać, że obóz podażowy rzeczywiście zaczyna wykazywać się zdecydowanie większą aktywnością, w wczorajszy incydent podażowy nie był przypadkowym wydarzeniem. Dlatego część długich pozycji zamknąłbym po przełamaniu tej właśnie zapory popytowej. W tym celu można również wykorzystać funkcjonujące w naszym systemie (i cieszące się ogromną popularnością) zlecenie SSL – Step Stop Limit/Loss, tak ustawiając wartość punktową, by umiejscowić je właśnie kilka punktów poniżej strefy Fibonacciego: 2315 – 2319 pkt. Warto bowiem podkreślić, że głównym filarem konstrukcyjnym wskazanego przedziału jest zniesienie 23.6%. Zaletą zlecenie SSL byłoby zatem to, że w przypadku kontynuacji ruchu wzrostowego podążałoby automatycznie o zadaną wartość punktową – w przybliżeniu respektującą poziom zniesienia 23.6%.
Podsumowując można stwierdzić, że jak na razie przewagę techniczną zachowuje obóz byków. Wydaje się, że dopiero w przypadku zanegowania zapory popytowej: 2315 – 2319 pkt. uzyskalibyśmy nieco wyrazistszy sygnał techniczny sugerujący możliwość wykrystalizowania się kolejnej podfali spadkowej. Strona popytowa powinna jednak uaktywnić się już w okolicy przełamanej wczoraj strefy cenowej: 2333 – 2339 pkt., gdzie obecnie wypada miedzy innymi zniesienie 14.6% całego impulsu popytowego.

d380b9n

Paweł Danielewicz

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

DM BZ WBK

d380b9n

Podziel się opinią

Share
d380b9n
d380b9n