Trwa ładowanie...
d45a7jh

SMT SA - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta - iAlbatros SAS (9/2015)

SMT SA - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta - iAlbatros SAS (9/2015)

Share
d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SMT SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta - iAlbatros SAS | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2014 z dnia 22 września 2014 roku, informuje, że w dniu 19 marca 2015 roku Zarząd spółki zależnej Emitenta - iAlbatros SAS z siedzibą w Paryżu (?iAlbatros SAS?) podpisał znaczącą umowę ze spółką GDF Suez. Przedmiotowa umowa datowana jest na dzień 15 marca 2015 roku i została zawarta na okres 5 lat, a jej przedmiotem jest korzystanie przez spółkę GDF Suez z systemu rezerwacji hotelowych oferowanego przez iAlbatros SAS celem optymalizacji procesu zamówień rezerwacji hotelowych dla podróżujących pracowników GDF Suez. Zarząd Emitenta szacuje wartość podpisanej umowy na kwotę około 135 mln euro, ponieważ roczna wartość planowanego budżetu na podróże służbowe w spółce GDF Suez wynosi pomiędzy 27 a 30 mln euro, jednak ostateczna wartość przychodów ze sprzedaży iAlbatros SAS z tytułu realizacji powyższej umowy będzie zależna od liczby i rodzaju rezerwacji hotelowych faktycznie dokonanych przez spółkę GDF Suez z
wykorzystaniem systemu iAlbatros SAS. Powyższa umowa ma charakter umowy SLA i zawiera postanowienia dotyczące kar umownych związanych z zapewnieniem nieprzerwanej dostępności systemu. Suma ewentualnych kar nie przekracza 10% szacowanych przychodów. Umowa nie zawiera zapisów o zastrzeżeniu warunku lub terminu. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach typu ?business travel?. Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest fakt, że jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Emitent posiada 50,5% udziałów w spółce iAlbatros S.A. z siedzibą w Warszawie, natomiast iAlbatros S.A. posiada 100% udziałów w spółce iAlbatros SAS z siedzibą w Paryżu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SMT S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SMT SA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-231 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jutrzenki | | 183 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 380 47 50 | | +48 22 380 47 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@smtsa.pl | | www.smtsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 583-26-22-565 | | 191845930 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Szymon Pura Wiceprezez Zarządu Szymon Pura
2015-03-20 Przemysław Soroka Wiceprezez Zarządu Przemysław Soroka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

Podziel się opinią

Share
d45a7jh
d45a7jh