Trwa ładowanie...
dgnxf62

Spółka Asseco Poland ma umowę warunkową nabycia 81,3% akcji Unizeto

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) - Asseco Systems, spółka w 100% zależna od Asseco Poland, zawarła z 45 akcjonariuszami Unizeto Technologies warunkową umowę nabycia 81,3% akcji Unizeto, podało Asseco.

Share
dgnxf62

"Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że (...) podpisana została warunkowa umowa sprzedaży 911.150 akcji, stanowiących 81,3% udział w kapitale zakładowym i taki sam udział w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Unizeto Technologies (...) o kapitale zakładowym w wysokości 5 600 000,00 zł. Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Systems S.A. (...) jako kupującym a 45 działającymi łącznie akcjonariuszami Unizeto będącymi osobami fizycznymi jako sprzedającymi" - głosi komunikat.

Umowa jest umową warunkową z uwagi na zapisy statutu Unizeto dotyczące prawa pierwszeństwa w nabyciu akcji przysługujące akcjonariuszom Unizeto, którzy są właścicielami akcji uprzywilejowanych i mogą w terminie tygodniowym od otrzymania zawiadomienia złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabywając akcje objęte umową, podano również.

Asseco zaznacza, że łączne koszty nabycia akcji zostaną podane w komunikacie informującym o skutecznym nabyciu.

dgnxf62

Pod koniec stycznia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Asseco Poland kontroli nad Unizeto Technologies.

Unizeto Technologies S.A. jest firmą informatyczną działającą na rynku nieprzerwanie od 1965 r. W 1998 r. spółka utworzyła pierwszy w Polsce publiczny urząd certyfikacji (CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji), świadczący usługi związane z podpisem elektronicznym. Spółka posiada klientów z sektora administracji publicznej, ubezpieczeń społecznych i służby zdrowia, a także klientów biznesowych i indywidualnych.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest siódmym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)

dgnxf62

Podziel się opinią

Share
dgnxf62
dgnxf62